Επανεξέταση των αιτήσεων στο πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ ζητούν οι επιχειρηματίες εστίασης Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Δημοσίευση: 15.04.2021, 17:52
Τελευταία Ενημέρωση: 15.04.2021, 18:05

Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος επιδότησης ΝΗΣΙδΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εστάλη επιστολή του Συλλόγου Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Νάξου & Μικρών Κυκλάδων "Φιλοξενία", που συνυπογράφει ο Περιφερειάρχης ΠΟΕΣΕ Ν. Κυκλάδων, Γιάννης Παπδόπουλος προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, με την οποία ζητούν να γίνει επανεξέταση των αιτήσεων ώστε όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ΚΑΔ Εστίασης (5610…..) να ενταχθούν και να αξιολογηθούν στον κλάδο με τους Δικαιούχους κατηγορίας Δ (Τριτογενής τομέας – Εστίαση) ανεξάρτητα αν καταθέσουν ένσταση μ’ αυτό το αίτημα αφού η καταχώρησή τους σε άλλο κλάδο δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα αλλά προφανώς σε κεκτημένη ταχύτητα της Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει το πρόγραμμα ταχύτερα...
(Φωτογραφία: Cyclades Voice)

Ακολουθεί η επιστολή:

"Προς
Περιφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργο Χατζημάρκο

Κύριε Περιφερειάρχη,
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ», για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου που πλήττονται από την πανδημία covid – 19, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τις απόψεις μας που αφορούν τον κλάδο της Εστίασης που πλήττεται περισσότερο απ’ όλους τους κλάδους κατά την διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς κρίσης .

Πρώτα απ’ όλα αναγνωρίζουμε την βούλησή σας να βοηθήσετε τις επιχειρήσεις Εστίασης και δεν μπορούμε να μην σας ευχαριστήσουμε ως προς την πρόθεση και την προσπάθεια αλλά και την αποτελεσματικότητα να εξασφαλίσετε κονδύλια για τις ανάγκες των επιχειρήσεων που πλήττονται. Επίσης να επισημάνουμε ότι αναγνωρίζουμε και το πρόβλημα που υφίσταται στους υπόλοιπους κλάδους τις οικονομίας αλλά και αγωνιούμε για όλη την κοινωνία που δοκιμάζεται με πρωτόγνωρο και βάναυσο τρόπο.

Σχετικά με φαινόμενα στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν στην Εστίαση κατά την ανακοίνωση σήμερα των αποτελεσμάτων ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έχουμε να παρατηρήσουμε το εξής:

Η 1η προκήρυξη προέβλεπε ένα ανώτατο όριο επιδότησης 30.000€ και ενιαίο πακέτο για τον Τριτογενή Τομέα "Τουρισμός - Υπηρεσίες", όπου εκεί υποχρεωτικά υπαγόταν και η εστίαση, μαζί με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, υπηρεσίες κτλ. Στις 05/11/2020 τροποποιήθηκε η προκήρυξε με τις εξής αλλαγές μεταξύ άλλων: 1) Το ανώτατο όριο επιδότησης μειώθηκε στις 10.000€ & 2)

Προβλέφθηκε ξεχωριστό κονδύλι για την εστίαση, δημιουργώντας έναν 4ο τομέα επιλεξιμότητας, αμιγώς για την εστίαση. Το αποτέλεσμα αυτών ήταν το εξής: Επιχειρήσεις εστίασης που είχαν αιτηθεί πριν τις 05/11/2020, κατατάχθηκαν στον "τουρισμό", όπου η μοριοδοτική βάση ήταν υψηλότερη από τον τομέα "εστίασης", όπου θα έπρεπε ορθά να καταταχθούν. Έτσι, επιχειρήσεις εστίασης αντί να "συγκριθούν" με επιχειρήσεις εστίασης, "συνεκρίθησαν" με άλλους κλάδους κι έτσι απερρίφθησαν, αν και συγκέντρωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία από τη μοριοδοτική βάση του τομέα "εστίασης".

Παράδειγμα: Εστιατόριο Α με βαθμολογία 68 αιτήθηκε στις 04/11/2020 και αυτομάτως κατατάχθηκε στον "Τριτογενή Τομέα - Υπηρεσίες" και αξιολογήθηκε εκεί και απορρίφθηκε.
Εστιατόριο Β με βαθμολογία 63 αιτήθηκε στις 05/11/2020 και αυτομάτως κατατάχθηκε στον "Τομέα Εστίασης" και αξιολογήθηκε εκεί και εγκρίθηκε.

Με βάση όλα αυτά ζητάμε να γίνει επανεξέταση των αιτήσεων ώστε όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ΚΑΔ Εστίασης (5610…..) να ενταχθούν και να αξιολογηθούν στον κλάδο με τους Δικαιούχους κατηγορίας Δ (Τριτογενής τομέας – Εστίαση) ανεξάρτητα αν καταθέσουν ένσταση μ’ αυτό το αίτημα αφού η καταχώρησή τους σε άλλο κλάδο δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα αλλά προφανώς σε κεκτημένη ταχύτητα της Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει το πρόγραμμα ταχύτερα.

Πέραν τούτου να σημειώσουμε ότι οι ιδιαιτερότητες του κλάδου μας είναι τέτοιες και τόσες που εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά που οφείλουμε να σας παραθέσουμε προκειμένου να τεκμηριώσουμε το παρακάτω αίτημά μας:

-  Οι επιχειρήσεις Εστίασης είναι κλειστές με κρατική εντολή το μεγαλύτερο διάστημα από όλες τις επιχειρήσεις α) του Δευτερογενή τομέα – Μεταποίηση - Χονδρικό εμπόριο (το οποίο λειτουργούσε κανονικά) β) Τριτογενή τομέα – Τουρισμός – Υπηρεσίες και γ) Τομέα – Λιανικού εμπορίου (του οποίου κάποια τμήματα έκλεισαν πολύ λιγότερο και κάποια καθόλου)

- Η μεγάλη ιδιαιτερότητα μιας επιχείρησης Εστίασης σε σχέση με μία Τουριστική επιχείρηση (πχ διαμονής) είναι ότι η Εστίαση δεν έχει δεδομένη προβλεπόμενη ταμειακή ροή. Σε αντίθεση δηλαδή με την διαμονή (που έχει κρατήσεις εκ των προτέρων και τις περισσότερες φορές και προεξοφλημένες) δεν γνωρίζει πόσους πελάτες θα έχει ώστε να προγραμματίσει τη λειτουργία της που αφορά λειτουργικά έξοδα και εργαζομένους και προμήθεια πρώτων υλών που είναι και ευαλλοίωτες. Αυτό προκαλεί ζημία πέραν της μείωσης του τζίρου και είναι μία πολύ σημαντική συνισταμένη που δεν εξετάζεται αλλά όμως προκαλεί τριγμούς στην κερδοφορία της επιχείρησης και την βιωσιμότητά της. Το άνοιγμα της Εστίασης πέρυσι στις 25 Μαΐου 2020 και μέχρι τις 15-20 Ιουλίου που ξεκίνησε να έρχεται τουρισμός στις περιοχές μας ήταν ιδιαίτερα ζημιογόνο και εμφάνισε αυτό το πρώτο διάστημα τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης 75-90%.

- Η κατανάλωση που χάνεται στην Εστίαση σε σχέση με το Λιανικό Εμπόριο (του οποίου οι αιτήσεις ικανοποιήθηκαν σε ποσοστό 100% μέσω του προγράμματος) δύναται να πραγματοποιηθεί με άλλους τρόπους (clik away, click in shop , e-shop, η με φυσική παρουσία στο κατάστημα ) και σε δεύτερο χρόνο. Η αγορά προϊόντων από το εμπόριο δεν εμποδίζεται σε σχέση με την Εστίαση που η κατανάλωση που δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα εξαφανίζεται δεν αναπληρώνεται. Για παράδειγμα θα πάρουμε σήμερα , αύριο-μεθαύριο ένα παντελόνι αλλά δεν θα πιούμε 3 καφέδες και θα φάμε 2 μπριζόλες που δεν μπορέσαμε να φάμε προηγουμένως.

- Είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης της Χώρας μετά το δημόσιο απασχολώντας σε 82.000 επιχειρήσεις Εστίασης 330.000 εργαζομένους και επιπλέον 110.000 συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών

- Η Εστίαση στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου αλλά και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες εμφάνισε τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης του κλάδου Πανελλαδικά εντός του 2020 σε σχέση με το 2019. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Μύκονος -73,3%, Σαντορίνη -71%, Πάρος -57,5%, Κως -55,9%, Νάξος -54,1% , Ρόδος -53,8%.

- Από τις διαφαινόμενες εξελίξεις και την συμπεριφορά της πανδημίας η Εστίαση εξακολουθεί να παραμένει κλειστή και θα ανοίξει τελευταία αλλά και η τουριστική σεζόν (η οποία είναι η βασική περίοδος λειτουργίας της Εστίασης στην περιοχή μας) μετατίθεται και πέραν του Ιουνίου με βάση τις υπάρχουσες κρατήσεις . Αλλά και με βάση τις έρευνες οι συνήθειες των καταναλωτών έχουν διαταραχθεί για την Εστίαση όπου θα χρειαστεί χρόνος να ομαλοποιηθούν. Άρα το πρώτο διάστημα για την Εστίαση όπως πέρυσι το αντίστοιχο του 2020 θα είναι ζημιογόνο και κοστοβόρο.

Με βάση όλα τα παραπάνω και γνωρίζοντας τις ικανότητές σας αλλά και την δεδομένη αντίληψή σας για το περιβάλλον της Αγοράς ζητάμε να αυξηθεί το κονδύλι για τις επιχειρήσεις Εστίασης προκειμένου να ενταχθούν και να ενισχυθούν και επιχειρήσεις με χαμηλότερη βαθμολογία.

Κύριε Χατζημάρκο
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου,

Εναποθέτουμε σε σας τις ελπίδες μας για βοήθεια του κλάδου της Εστίασης στην περιοχή μας. Πέραν όλων των άλλων που αποδεδειγμένα επιτυγχάνετε, ικανοποιήστε το παραπάνω δίκαιο αίτημα μας δίνοντας μας την ώθηση να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα. Μαζί μπορούμε να οδηγηθούμε ασφαλέστερα σ’ ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή μας και τους ανθρώπους της.

Ο πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Δημ. Μαγγιώρος    Απόστολος Ιωαν. Καρεγλάς

Περιφερειάρχης ΠΟΕΣΕ Ν. Κυκλάδων
Γιάννης Βαγ. Παπαδόπουλος "

Διαβάστε επίσης:

35 εκατ. ευρώ σε 3.705 επιχειρήσεις από το πρόγραμμα "ΝΗΣΙδΑ" της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Newsroom Cyclades Voice

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Σχόλια Αναγνωστών:

Ο αναγνώστης: έγραψε: 15/04/2021
Ντροπή σας!!! Πήραν την επιδότηση όλες τις οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες δεν πήραν τίποτα! Είναι πραγματικά ντροπή σας αυτό! Γιατί πληρώσαμε και 200€ από την τσέπη μας στον λογιστή για να μας κάνει την αίτηση. Είχαμε δηλαδή μόνο ζημιά! Θα τα πούμε καλά στις επόμενες εκλογές κύριε Χατζημαρκο!

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 100


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.