Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Δημοσίευση: 25.09.2020, 18:45
Τελευταία Ενημέρωση: 25.09.2020, 18:49

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου και ώρα 13:00 µε τηλεδιάσκεψη (µέσω της εφαρµογής κοινωνικής δικτύωσης µε δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom, με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη...
Η πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου, Αναστασία Δεληγιάννη - Άσπρου

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισµού του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ
53/τ.Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Εισηγητής: Γιώργος Χατζηµάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος
2021
Εισηγητές: Κώστας Χρυσοχοΐδης & Ιωάννης Μαργαρίτης, Εντεταλµένοι Περιφερειακοί
Σύµβουλοι Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 3ο: 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ΠΕ ∆ωδεκανήσου
οικονοµικού έτους 2020.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδ/σου κ ∆/νσης Οικονοµικού
∆ωδ/σου

ΘΕΜΑ 4ο: 6η Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων
οικονοµικού έτους 2020.
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων και Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταµένη
Τµήµατος Προϋπολογισµού ∆/νσης Οικονοµικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Αποτελεσµάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Α΄ και Β ΄ Τριµήνου 2020.
Εισηγήτρια: Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού ∆/νσης Οικονοµικού
Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Αναµόρφωσης – Τροποποίησης Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020,
για την «Πρόσληψη προσωπικού επτά (7 ατόµων) για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εµφάνιση και την ανάγκη περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών κατ’ ανώτατο όριο για κάλυψη παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας των Π.Ε. ∆ωδεκανήσου» (ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020)
Εισηγητής: Χαρίκλεια Γιασιράνη, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Μέριµνας ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισµός εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υπογραφή της
µεταβίβασης οικοπέδου σχετικά µε την ανέγερση του 2ου Γυµνασίου Παροικίας Πάρου.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζηµάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 8ο: Πρόσληψη Προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου δύο ατόµων Κοινωνικών
Λειτουργών (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) για την ΠΕ Τήνου και ΠΕ Πάρου στα πλαίσια των Συνοδευτικών µέτρων του Επισιτιστικού Προγράµµατος ΤΕΒΑ.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Μέριµνας Κυκλάδων – Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κάσου και της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Ασφαλτόστρωση ∆ρόµου προς Σκάφη Νήσου Κάσου»
Εισηγητής: Καλλιόπη Νικολαΐδου , Έπαρχος ΠΕ Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου

ΘΕΜΑ 10ο: Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο πλαίσιο τoυ έργου «ΑΝ∆ΙΚΑΤ: Καταδυτικές ∆ιαδροµές σε Θαλάσσιες Προστατευόµενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη ∆ικτύου Καταδυτικού Τουρισµού» (Πρόγραµµα INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020).
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω ∆ιαβαθµιδικών Συµβάσεων:

- 3η Τροποποίηση της ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Λειψών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Μελέτη Εκσυγχρονισµού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) δήµου Λειψών Νοµού ∆ωδεκανήσου» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος
- 1η Τροποποίηση ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πάτµου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Επικαιροποίηση υφιστάµενης µελέτης αποχέτευσης Γροίκου ∆ήµου Πάτµου» ως προς το άρθρο 2 – Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδ/σου κ ∆/νσης Οικονοµικού
∆ωδ/σου

ΘΕΜΑ 12ο: Επικύρωση πρακτικών της 6ης /17-7-2020 και της 7ης / 17-8-2020 (δια περιφοράς)
συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου.

Newsroom Cyclades Voice

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 138


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.