Τα πλοία και η εξέλιξή τους - Μηχανές και πρόωση

Δημοσίευση: 07.10.2019, 20:49
Τελευταία Ενημέρωση: 07.10.2019, 21:06

Ταξιδεύουμε συνεχώς με πλοία, τι γνωρίζουμε όμως γι αυτά και την εξέλιξή τους; Το Cyclades Voice παρουσιάζει άρθρο του Μιχάλη Τριανταφύλλου, συνταξιούχου μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού, απόφοιτου της ΑΔΣΕΝ, (ΑΕΝ), μηχανικών Σκαραμαγκά, που σε κατανοητή από όλους γλώσσα, χωρίς να ξεφεύγει όμως από το επιστημονικό πλαίσιο, μας πληροφορεί για το πως δημιουργείται ένα πλοίο ακολουθώντας όλα τα βήματα από τη σχεδίαση μέχρι την παράδοσή του στους πλοιοκτήτες. Παράλληλα, μας πληροφορεί για τα σημαντικότερα συστήματα που το αποτελούν. Στο 3ο μέρος παρουσιάζουμε την ενότητα που αφορά τις μηχανές και την πρόωση...
Bookmark and Share

Γράφει ο Μιχάλης Τριανταφύλλου*

3. ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΣΗ
 
Με τον όρο "πρόωση", (propulsion), εννοούμε την κίνηση του πλοίου μέσα στο φυσικό του περιβάλλον, το νερό. Για να γίνει αυτό δυνατόν, απαιτείται μηχανική ενέργεια, (propulsion power), η οποία θα είναι επαρκής·
α ) για την αντιμετώπιση όλων των αντιστάσεων, που αντιτείθενται στην κίνηση του πλοίου 
β) για την επίτευξη της επιθυμητής ανώτατης ταχύτητας, όπως αυτή καθορίζεται στο συμβόλαιο κατασκευής.
 
Οι αντιστάσεις είναι δυνάμεις αντίθετης διεύθυνσης με αυτή του πλοίου και  προέρχονται απο την τριβή του σκάφους στο νερό, από τον κυμματισμό, τους στροβιλισμούς του νερού και τον αέρα.
 
Οι μηχανές αποτελούν τη βάση σε ένα σύστημα πρόωσης. Παράγουν την ενέργεια η οποία στη συνέχεια μεταβάλλεται σε ώση.
 
Ένας προσεγγιστικός τύπος υπολογισμού  είναι  αυτός του Αγγλικού Ναυαρχείου,  που υπολογίζει την απαιτούμενη για την πρόωση του πλοίου ισχύ, σε σχέση  με το εκτόπισμα του και την επιθυμητή ταχύτητα· 
P = (D2/3 • V3) / C όπου D το εκτόπισμα του πλοίου σε μετρικούς τόνους, V η ταχύτητα σε κόμβους και C συντελεστής που εξαρτάται απο το σχήμα της γάστρας του.
Βάσει αυτού του τύπου, η ισχύς είναι ανάλογη προς το εκτόπισμα του πλοίου υψούμενου σε δύναμη 2/3 και  ανάλογη πρός τον κύβο της ταχύτητας.
 
Συνήθως οι πλοιοκτήτες,  ζητούν μηχανές μεγαλύτερης ισχύος απο την απαιτουμένη για να εξασφαλίσουν εκτός απο τις βασικές απαιτήσεις για την πρόωση του πλοίου, επάρκεια στις δυσμενέστερες συνθήκες ταξιδιού και πιο "χαλαρή" λειτουργία που σημαίνει μικρότερη κατανάλωση, λιγότερες πιθανότητες βλάβης και δαπανηρών επισκευών.
 
Οι προωστήριες μηχανές συνεργάζονται με άλλους μηχανισμούς και υποσυστήματα για να συγκροτήσουν  το σύστημα πρόωσης του πλοίου, το οποίο θα μεταφέρει και θα μετατρέψει την ισχύ της μηχανής σε ώση.
 
Οι μηχανές, οι μειωτήρες στροφών, οι άξονες, τα βοηθητικά μηχανήματα όλα τα δίκτυα των σωληνώσεων,που αποτελούν ένα τυπικό σύστημα πρόωσης,  καθώς και τα συστήματα ελέγχου της λειτουργίας τους, πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κατα τέτοιο τρόπο ώστε να υπηρετούν με αξιοπιστία το σκοπό για τον οποίο τα επέλεξαν, να είναι δε τοποθετημένα και προστατευμένα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για το προσωπικό που τα χειρίζεται. 
Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις συνθήκες λειτουργίας που θα αντιμετωπίσουν.
Κατά κανόνα, λόγω απαίτησης των διεθνών κανονισμών ασφάλειας, τα περισσότερα μηχανήματα ειναι διπλά.
 Όσα, κατά εξαίρεση, μηχανήματα είναι μονά θά πρέπει να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα και να διαθέτουν δύο πηγές κινητήριας ενέργειας.
 
Στα πλοία που διαθέτουν μία μόνο μηχανή πρόωσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εναλλακτική λύση, (alternative solution), για την αναγκαία ισχύ προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους με ασφάλεια μέχρι το λιμάνι καταφυγής, για τις αναγκαίες επισκευές, (emergency take home). σε περίπτωση σοβαρής βλάβης που δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί απο το πλήρωμα στο πέλαγος. 
 
Γενικότερα τα κριτήρια επιλογής για τις προωστήριες μηχανές είναι:
 1. Επάρκεια ισχύος για την επίτευξη της επιθυμητής ταχύτητας που καθορίζεται μέσα στο συμβόλαιο της κατασκευής του πλοίου.
 2. Αξιοπιστία στη θάλασσα, κάτω απο οποιεσδήποτε συνθήκες, κλιματολογικές ή καιρικές. 3. Υψηλή απόδοση, που μεταφράζεται σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.
3. Χαμηλό επίπεδο κραδασμών και θορύβου, (ιδιαίτερα όταν πρόκειται να εγκατασταθούν σε επιβατηγά πλοία).
4. Γεωμετρικές διαστάσεις τέτοιες που να απαιτείται όσο το δυνατόν μικρότερος χώρος για την εγκατάσταση τους, άρα εξασφάλιση περισσότερου ωφέλιμου χώρου
 5. Φιλικότητα προς το περιβάλλον, εκπομπές ρύπων που βρίσκονται μέσα στα αυστηρά όρια που έχουν καθοριστεί απο τους διεθνείς κανονισμούς και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, (IMO)
 6. Υποστήριξη και εξασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών απο το εργοστάσιο κατασκευής.
 7. Χαμηλό κόστος συντήρησης.
 
Είδη ναυτικών μηχανών 
 
α) Σαν μηχανές πρόωσης αλλά και για την κίνηση των γεννητριών και άλλων βοηθητικών μηχανημάτων στα πλοία, χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα οι παλινδρομικές ατμομηχανές, (reciprocating steam engines).

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Εφοδιασμένες με κυλίνδρους ( βαθμίδες εκτόνωσης ), όπου παλινδρομούν έμβολα των οποίων η επιφάνεια μεγάλωνε κλιμακωτά, έδιναν τη δυνατότητα στον ατμό για πολλαπλή εκτόνωση απο κύλινδρο σε κύλινδρο, εκμεταλλευόμενες το μεγαλύτερο ποσοστό της θερμικής του ενέργειας.
Είχαν εξαιρετικές ιδιότητες ελέγχου, εύκολη αναπόδηση, (αναστροφή), και μικρό αριθμό στροφών σε περιοχές υψηλής απόδοσης των ελίκων, πλην όμως η εγκατάσταση είχε μεγάλο βάρος, καταλάμβανε μεγάλο χώρο και η ισχύς της ήταν πάρα πολύ περιορισμένη.
 
β) Γρήγορα αντικαταστάθηκαν από τους ατμοστροβίλους, (steam turbines), οι οποίοι υπερίσχυαν στα σημεία που υστερούσαν οι παλινδρομικές ατμομηχανές.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Ο ατμοστρόβιλος έχει μικρό όγκο και βάρος, αναπτύσει πολυ μεγάλη ισχύ, έχει όμως το μειονέκτημα της αδυναμίας αναπόδησης  που οδηγεί στην ανάγκη τοποθέτησης ιδιαίτερου στροβίλου για την αναστροφή. Γενικά ο βαθμός απόδοσης του ατμοστροβίλου είναι πολύ χαμηλός και κατά συνέπεια η κατανάλωση καυσίμου μεγάλη.

γ) Η πετρέλαιομηχανή  Diesel, (πήρε το όνομά της απο τον εφευρέτη της, τον μηχανικό Dr. Rudolph Diese),l έχει επικρατήσει και καλύπτει ανάγκες πρόωσης σε όλη τη γκάμα των ναυτικών εγκαταστάσεων, απο μικρά πλοιάρια αναψυχής μέχρι δεξαμενόπλοια μαμούθ και τεράστια σύγχρονα επιβατηγά πλοία,  λόγω πολύ μεγαλυτέρου βαθμού απόδοσης έναντι όλων των άλλων μηχανών. 
Έχουν τη δυνατότητα αναπόδησης, παρότι  με την εφαρμογή και την εξέλιξη των ελίκων μεταβλητού βήματος, η αναπόδηση των μηχανών πλέον δεν είναι πλέον αναγκαία.
 
Είναι είτε δίχρονες, Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.μεγάλων διαστάσεων και μικρού αριθμού στροφών, ώστε δεν
απαιτείται η παρεμβολή μειωτήρα στροφών για τη στρέψη της έλικας, είτε τετράχρονες, Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες μικρότερων διαστάσεων με μεγάλο αριθμό στροφών λειτουργίας και απαιτούν μηχανισμό μείωσης.
 
Η ισχύς μιας μηχανής Diesel, εξαρτάται και είναι ανάλογη από τον όγκο και τον αριθμό των κυλίνδρων της, τη μέση πίεση των αερίων που αναπτύσεται με την καύση του καυσίμου μέσα στους κυλίνδρους, καθώς και απο τον αριθμό των ενεργών διαδρομών των εμβόλων που στις δίχρονες είναι μία για κάθε στροφή του στροφαλοφόρου άξονα,  ενω στις τετράχρονες μία για κάθε  δύο στροφές.
 
Παλαιότερα ήταν αποκλειστικό προνόμιο του όγκου της μηχανής για την επίτευξη μεγάλης ισχύος, μιά και η "φυσική αναπνοή" αλλά και τα "αδύναμα" υλικά κατασκευής έδιναν μικρά περιθώρια για καύση μεγάλης ποσότητας καυσίμου άρα και ανάπτυξη μεγάλης ωστικής δύναμης στα έμβολα.
Κατασκευάζονταν λοιπόν τεράστιες μηχανές που απαιτούσαν ανάλογο χώρο εγκατάστασης τον οποίο στερούσαν απο τον ωφέλιμο χώρο, αυτόν που οι πλοιοκτήτες θα ήθελαν να αφιερώσουν για να φτιάξουν αμπάρια, σαλόνια και καμπίνες επιβατών, γκαράζ οχημάτων και οτι τέλος πάντων ανεβάζει την οικονομική απόδοση του πλοίου.
 
Αργότερα η ανακάλυψη των υπερπληρωτών, (turbochargers), Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.  

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία. που έδωσαν στις μηχανές τη δυνατότητα καύσης μεγαλύτερης ποσότητας καυσίμου, αφου τις τροφοδοτούν  με μεγαλύτερη ποσότητα καυσιγόνου αέρα, αλλά και η εξέλιξη των υλικών κατασκευής, έλυσαν τα χέρια των κατασκευαστών.
Μια υπερτροφοδοτούμενη μηχανή παράγει θεωρητικά τη διπλάσια, περίπου, ισχύ απο μία άλλη ιδίων διαστάσεων φυσικής αναπνοής. Ο όγκος των μηχανών μειώθηκε δραματικά, ανάλογα όμως αυξήθηκε ο αριθμός των στροφών λειτουργίας που με τη σειρά του αύξησε περισσότερο την ισχύ. Προστέθηκαν περισσότεροι κύλινδροι σε "V" διάταξη και η ισχύς αυξήθηκε ακόμη περισσότερο. 
Το κόστος συντήρησης απο την άλλη, εχει μειωθεί σημαντικά αφου η ποιότητα των υλικών, απο τη μία και γενικότερα η προσπάθεια των κατασκευαστών προς αυτή την κατεύθυνση, έφερε αποτέλεσμα.
Έτσι π.χ η διάρκεια ζωής ενός χιτωνίου κυλίνδρου είναι μεγαλύτερη απο 100.000 ώρες λειτουργίας ή ακόμα, ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των περιοδικών επιθεωρήσεων των κυλίνδρων, εχει αυξηθεί πέραν των 12.000 - 15.000 ωρών.
Τα εργοστάσια μετά την παράδοση των μηχανών, συνεχίζουν να τις υποστηρίζουν με μία πληθώρα ανταλλακτικών που μπορεί κανείς εύκολα να προμηθευτεί μέσα απο ένα δίκτυο εκατοντάδων αντιπροσώπων σε όλο τον κόσμο και σε τιμές σχετικά προσιτές.
 
Το μέλλον των ναυτικών μηχανών Diesel
 
Η τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών  του εικοστού αιώνα και των πολύ πρόσφατων του  εικοστού πρώτου αιώνα που οδήγησε στην εξέλιξη στην ανακάλυψη νέων πανίσχυρων κραμάτων και η παγκόσμια ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή της κλιματική αλλαγής, έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή εξέλιξη των μηχανών diesel που έχουν εφαρμογή στα πλοία.
 
Η εξέλιξη των ναυτικών κινητήρων diesel γενικότερα επηρεάζεται από:
(α) Τις τιμές του πετρελαίου και το κόστος και τη διαθεσιμότητα άλλων καυσίμων,
(β) την εισαγωγή νέων κανονισμών,
(γ) την κατάσταση της αγοράς των νέων κατασκευών πλοίων,
(δ) την εγκατεστημένη ισχύ σε νέες κατασκευές,
(ε) τη σχεδίαση πλοίων σε σχέση με βύθισμα (διάμετρο έλικας), θέση μηχανοστασίου (πλάτος),
(στ) το προφίλ λειτουργίας πλοίων και το συνδυασμό κόστους καυσίμου και ναύλων.
Η εξέλιξη γενικά στοχεύει στο τρίπτυχο: αύξηση βαθμού απόδοσης, περιορισμός εκπομπών ρύπων, βελτίωση αξιοπιστίας.
 
Όλοι οι κατασκευαστές εντείνουν τις προσπάθειες  τους για  συνεχή  βελτίωση του βαθμού απόδοσης των μηχανών, την μείωση δηλαδή της κατανάλωσης, αλλά και την μείωση των βλαβερών για το περιβάλλον παραγόντων της καύσης, όπως οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και άκαυστοι υδρογονάνθρακες, τα οποία εκπέμπονται  με τα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα.
 
Εκτός απο τη συνεχή έρευνα για εναλλακτικά καύσιμα και τη δυνατότητα χρήσης, σημαντική απαίτηση για ναυτικούς κινητήρες πρόωσης πλοίων είναι η αξιοπιστία, η οποία συνδέεται με τη μακροβιότητα των κυρίων τμημάτων του κινητήρα. Μελλοντική επιδίωξη για τα τμήματα αυτά είναι να έχουν διάρκεια ζωής άνω των 60.000 ωρών.
Τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου του κινητήρα προσφέρονται από τους κατασκευαστές μαζί με τη μηχανή. 
Οι εφαρμογές ηλεκτρονικών ελεγκτών με ευρύτατες δυνατότητες ρυθμίσεων επιτρέπουν την αναθεώρηση των κλασικών προσεγγίσεων ελέγχου του κινητήρα. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες, ενεργοποιητές και τα συστήματα παρακολούθησης και βελτιστοποίησης λειτουργίας θα περιβάλλουν την αξιόπιστη, αυτορρυθμιζόμενη μηχανή του μέλλοντος, ρυθμίζοντας χρονισμό βαλβίδων, διαμόρφωση εγχύσεως καυσίμων, γεωμετρία υπερπληρωτών, προσωρινή διακοπή λειτουργίας (cut-out) κυλίνδρων και υπερπληρωτών, διατάξεις επεξεργασίας καυσαερίων και απομάστευσης/πρόσδοσης/ανάκτησης ενέργειας.
 
δ) Ο αεριοστροβιλος, (gas turbine) είναι επίσης μηχανή εσωτερικής καύσης, παρ´ όλο ότι η βασική αρχή λειτουργίας είναι όμοια με αυτή του ατμοστροβίλου.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Έχει το τεράστιο πλεονέκτημα της ελαφριάς κατασκευής και της εύκολης συντήρησης που αντισταθμίζονται όμως απο τον μικρό βαθμό απόδοσης και κατά συνέπεια την υψηλή κατανάλωση καυσίμων. Έτσι κρίνεται σαν ασύμφορο μέσο πρόωρης για το εμπορικό ναυτικό, εκτός ελαχίστων εφαρμογών σε υπέρ ταχύπλοα επιβατηγά και η εφαρμογή του περιορίζεται σε πολεμικά πλοία ή πλοία ειδικού σκοπού.
 
Συστήματα πρόωσης
 
Τρία είναι τα συστήματα μετάδοσης της ισχύος των μηχανών για την πρόωση των πλοίων:
 
α. Το κλασικό μέσω ελικοφόρου άξονα, με ή χωρίς μειωτήρα στροφών και μηχανισμό  σύμπλεξης, ( clutch), στην έλικα.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
 
Επιβατηγά κυρίως πλοία που απαιτούν υψηλές ταχύτητες, για την επίτευξη των οποίων διαθέτουν περισσότερες απο μία τετράχρονες μηχανές μέσου αριθμού στροφών, διαθέτουν δύο έλικες που παίρνουν κίνηση μέσω δύο ξεχωριστών αξονικών συστημάτων, (μειωτήρας στροφών, σύστημα σύζευξης, ενδιάμεσος και τελικός άξονας). 
Σε κάθε ένα απο αυτά τα αξονικό συστήματα μπορεί να εμπλέκονται έως και δύο μηχανές, εγκατεστημένες είτε σε κοινό μηχανοστάσιο, είτε σε δυο ξεχωριστά 
διατεταγμένα κατα το διάμηκες του πλοίου. Η εμπλοκή τους με τον μειωτήρα στροφών γίνεται μέσω υδραυλικά ενεργοποιούμενων συνδέσμων και το φορτίο κατανέμεται  στις δυο μηχανές μέσω ειδικού μηχανισμού, (load sharing control).
Η έλικα μπορεί να είναι είτε σταθερού βήματος, οπότε είναι αναγκαία η δυνατότητα αναπόδησης των μηχανών, είτε μεταβλητού βήματος και σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται απο τις μηχανές να αναποδίζουν. Η μεταβολή της ταχύτητας και της διεύθυνσης κίνησης του πλοίου γίνεται με τη μεταβολή και την αντιστροφή του βήματος της έλικας, (CPP – controllable pitch propeller).
 
β. Ηλεκτροπρόωση με μετάδοση κίνησης μέσω azipod

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Η εικόνα ίσως περιέχει: αεροπλάνο

Συναντάται κυρίως σε μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Το σύστημα Azipod αποτελεί ένα σύστημα πρόωσης Azimuthing podded που παρέχει το συνδυασμό της  πρόωσης του πλοίου και του συστήματος διεύθυνσης σε μια ενιαία μονάδα. Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 για να καλυφθούν οι απαιτήσεις πλοίων που ταξίδευαν σε περιοχές με πάγους. Η βελτίωση του Azipod μηχανικά, ηλεκτρικά και υδροδυναμικά, όλα αυτά τα χρόνια έχει οδηγήσει σε ένα βέλτιστο τυποποιημένο προϊόν. Το Azipod αποτελείται από ένα ηλεκτρικό κινητήρα μεταβλητής ταχύτητας και την προπέλα που είναι εγκατεστημένη απευθείας στον άξονα του κινητήρα. Το Azipod τοποθετείται ως μια ενιαία μονάδα με το σύστημα διεύθυνσης και η τροφοδότηση της ισχύος πραγματοποιείται μέσω ολισθαίνοντος δακτυλίου δίνοντάς του ικανότητα περιστροφής 360ο, ενώ εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί ως μια σταθερή συσκευή πρόωσης  χωρίς τη μονάδα διεύθυνσης. Οι ηλεκτροκινητήρες των Azipod ελέγχονται από  μετατροπέα συχνότητας, παρέχοντας πλήρη ονομαστική ροπή, με ομαλή και συνεχή ικανότητα μεταβολής της ταχύτητας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σε όλο το φάσμα στροφών. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σύστημα οδοντωτών τροχών ή απώλειες από μηχανική μετάδοση της ισχύος, η αποδοτικότητα του Azipod είναι υψηλότερη από άλλα συστήματα πρόωσης.
Η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία των κινητήρων Azipod, παράγεται απο ηλεκτρογεννήτριες οι οποίες παίρνουν κίνηση μέσω μηχανών diesel μεσαίας ή υψηλής ταχύτητας και οι οποίες τροφοδοτούν εκτός απο το σύςτημα πρόωσης και όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρικά φορτία του πλοίου για κίνηση, θέρμανση, φωτισμό κλπ. Οι μηχανές εκκινούν και συνδέονται ή αποσυνδέονται και σταματούν, αυτόματα ανάλογα με τις ανάγκες πρόωσης και γενικότερης ηλεκτροδότησης μέσω PMS (power management system).
 
γ. Σύστημα υδροπρόωσης, (water jet propulsion)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Εγκαθίσταται κυρίως σε μικρά ταχύπλοα σκάφη αναψυχής και σε ταχύπλοα επιβατηγά / οχηματαγωγά πλοία. Αποτελείται απο ένα σύστημα αντλιών, οι οποίες παίρνουν κίνηση απο τις κύριες μηχανές. Αναρροφούν νερό απο τη θάλασσα και το προβάλλουν μέσω προφυσίων, στο πρυμναίο τμήμα του σκάφους με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ώστε η δύναμη αντίδρασης που δημιουργείται να ωθεί το σκάφος προς την αντίθετη κατέυθυνση. Διαθέτει επίσης πτερύγια, ( flaps), τα οποία μπορούν να αναστρέφουν τη ροή του προβαλλόμενου νερού, αναστρέφοντας με’ αυτό τον τρόπο την κίνηση του σκάφους. 
Τέλος το σύστημα προβολής του νερού μπορεί να περιστρέφεται εξασφαλίζοντας τις αλλαγές διεύθυνσης  του πλοίου χωρίς να απαιτείται το κλασικό  πηδάλιο.

Στα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος πρόωσης συμπαιριλαμβανονται επίσης·
    • Ο μικρός όγκος και το μικρό βάρος κατασκευής
    • Ο άριστος χειρισμός κινήσεων σε όλο το φάσμα ταχυτήτων
    • Το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
    • Η άμεση επιτάχυνση αλλά και πέδηση του σκάφους
    • Ευκολία στην εγκατάσταση
    • Ικανότητα πλεύσης σε ρηχά νερά
 
Συνεχίζεται...

*Σύντομο βιογραφικό
Ο Μιχάλης Τριανταφύλλου είναι συνταξιούχος Α’ μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού,  απόφοιτος της ΑΔΣΕΝ, μηχανικών Σκαραμαγκά, τάξη 1974,  κάτοχος διπλώματος μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού, Α’ τάξης και μέλος του IMarEST, (Institute of marine engineering science and technology).

Έχει εργαστεί σε εμπορικά πλοία των περισσοτέρων κατηγοριών.
Έχει μεγάλη θητεία στα επιβατηγά /τουριστικά και επιβατηγά / οχηματαγωγά  πλοία μεταξύ των οποίων τα: Γεώργιος Εξπρές, Pacific Star/ Aegean Star, The Azur, Olympic Voyager  & Olympic Explorer, Bluestar Naxos, Bluestar 1 & 2, Bluestar Horizon, Superfast 6,7 και 9.

Έχει παρακολουθήσει τη ναυπήγηση και έχει παραλάβει τα κρουαζιερόπλοια Olympic Voyager & Olympic  Explorer από το ναυπηγείο Blohm & Voss του Αμβούργου, καθώς και το επιβατηγό / οχηματαγωγό πλοίο Superfast 9 από το ναυπηγείο HDW του Κιέλου.

Τα τελευταία χρόνια της ενεργού καριέρας του, διετέλεσε τεχνικός διευθυντής ναυτιλιακής εταιρείας.

Από το γάμο του με τη Στέλλα Γιαμπουρά, έχει δύο κόρες την Άννα και την Αγγελική.

Είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος της Νάξου.

Newsroom Cyclades Voice

Σχόλια Αναγνωστών:

Ο αναγνώστης: έγραψε: 29/10/2019
Εξαιρετική δουλειά.

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 146


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.