Εντάχθηκε η επέκταση μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων στο Ε.Π. "Νότιο Αιγαίο"

Δημοσίευση: 05.10.2018, 15:40
Τελευταία Ενημέρωση: 05.10.2018, 16:25

"Η απόφαση ένταξης του έργου επέκταση προμήθεια νέας μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων δυναμικότητας 600 m3/24h και συνοδών έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ μας βρίσκει απόλυτα ενθουσιασμένους και ικανοποιημένους, καθώς δικαιώνει την πολύμηνη σημαντική προσπάθεια και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ολοκλήρωση των ενεργειών μας με απαρχή το 2011, διασφαλίζοντας απόλυτα την επάρκεια σε ποιοτικό πόσιμο νερό, καλύπτοντας οριστικά τις διαρκώς αυξημένες ανάγκες υδροδότησης των Κουφονησίων, βάζοντας τέλος στην αγωνία των κατοίκων & επισκεπτών και συμβάλλοντας τα μέγιστα στη συνεχή τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας", επισημαίνει ο πρόεδρος των Κουφονησίων, Αντώνης Κωβαίος, με αφορμή την απόφαση ένταξης της σχετικής Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», από τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο...
Η υπάρχουσα Μονάδα Αφαλάτωσης Κουφονησίων δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2014
Bookmark and Share

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, ημερήσιας παραγωγής 600 κ.μ. ποσίμου νερού στη θέση «Παριανός» της Νήσου Κουφονησίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για επέκταση της υφιστάμενης.

Στο αντικείμενο της σύμβασης συμπεριλαμβάνονται τα εξής βασικά συνοδά έργα και υπηρεσίες: η εγκατάσταση της νέας μονάδας πάνω από την ήδη υφιστάμενη, η διάνοιξη και αξιοποίηση δύο νέων γεωτρήσεων θαλασσινού νερού, η κατασκευή
ειδικής μεταλλικής βάσης για την τοποθέτηση της μονάδας και η εκπαίδευση έως τριών εκπροσώπων του αναθέτοντα φορέα.  

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 550.000 ευρώ.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2019.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2020.

Η ολοκλήρωση των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών πραγματοποιείται έως 31/12/2020.

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/06/2019. 

Όπως επισημαίνει, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων, Αντώνης Κωβαίος:

"Για την πλήρη ολοκλήρωση του φακέλου της ένταξης η προσπάθεια ήταν ιδιαίτερα δύσκολη,  αδιάκοπη και συστηματική. Ξεκίνησε εντατικά από τη δημοτική αρχή το Δεκέμβριο του 2017 με την ανάθεση εκτέλεσης της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την αδειοδότηση μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού σε εξωτερικό συνεργάτη και έκτοτε με τη συλλογική και ουσιαστική συνεργασία παραγόντων και υπηρεσιών ανταποκριθήκαμε στις υψηλές απαιτήσεις και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ωριμάσαμε και καταθέσαμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – στοιχεία στη Διαχειριστική Αρχή.
 
 Σταθμοί σε αυτή την πορεία αποτέλεσαν:
 
H από 18-02-2018 βεβαίωση της ΥΔΟΜ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων περί καταλληλότητας χρήσεων γης και απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης για τη νέα μονάδα αφαλάτωσης.
 
H από 07-03-2018 Έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της ΠΕ Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τη νέα μονάδα αφαλάτωσης.
 
Η από 10-04-2018 Έγκριση Εγκατάστασης & έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης των 700 m3/24h και η από 30-04-2018 Έναρξη Λειτουργίας της μονάδας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
Η από 30-04-2018 Ενιαία Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης ύδατος για τη συνολική εγκατάσταση των 1.300 m3/24h από τη Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 
Η από 30-04-2018 ενσωμάτωση στην Έγκριση Εγκατάστασης & τις ΠΠΔ που είχε χορηγηθεί για την υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης 700 m3/24h και της επέκτασης των 600 m3/24h από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
Η από 04-05-2018 έγκριση της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τη συνολική εγκατάσταση των 1.300 m3/24h από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
Η από 09-05-2018 βεβαίωση απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των συνοδών έργων που εξυπηρετούν τη συνολική εγκατάσταση των 1.300 m3/24h από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
Η από 27-07-2018 έγκριση της επέκτασης της μονάδας αφαλάτωσης με την προσθήκη των 600 m3/24h από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τη συνακόλουθη θετική γνωμοδότηση της οικείας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 
Η Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων είναι ευγνώμων σε όλους τους παράγοντες που συμμετείχαν και τελικά ολοκληρώσαμε την ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-20 και εκφράζει θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη συνεργασία στη δημοτική αρχή και ιδιαίτερα στον Δήμαρχο Μανώλη Μαργαρίτη, τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Λιανό για τις πρωτοβουλίες και την βούληση  υλοποίησης του έργου, στην Δ/νση τεχνικής υπηρεσίας & την Δ/νση περιβάλλοντος  του Δήμου μας και ιδιαίτερα στον Προϊστάμενο – Μηχανολόγο Μηχανικό Αποστόλη Φυρογένη, στον εξωτερικό συνεργάτη περιβαλλοντολόγο Βασίλη Θεωνά, στην Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα στον Διευθυντή κ. Νόκα, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τις συναρμόδιες Διευθύνσεις Ανάπτυξης (κ.Ρουσουνέλο) & Περιβάλλοντος (κα.Σαντοριναίου) για την αγαστή συνεργασία και ιδιαίτερα στον αξιότιμο περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, τον αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Λεονταρίτη και τον έπαρχο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Γιάννη Μαργαρίτη, στη Διαχειριστική αρχή και ιδιαίτερα τον Δ/ντη της κ. Βουτσίνο και σε όποιον ακόμη συνέβαλε στην προσπάθεια ένταξης αυτού του σημαντικού για τον τόπο μας έργου.  
 
Η Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες συνεργασίας συνεχίζει με απόλυτη συνέπεια και αμείωτη ένταση, την προώθηση και υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων με στόχο την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών των Κουφονησίων", σημειώνει καταλήγοντας ο Αντώνης Κωβαίος.

 Παραδοτέα πράξης:

1. Προμήθεια και εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης 600 κ.μ./ημέρα, πάνω από τα containers της υφιστάμενης φορητής μονάδας δυναμικότητας 700 κ.μ./ ημέρα.

2. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο πλαστικών δεξαμενών 20κ.μ. (προςαντικατάσταση υφιστάμενων που παρουσιάζουν διαρροή).

3. Διάνοιξη δύο, όμοιων με τις υφιστάμενες, νέων γεωτρήσεων θαλασσινού νερού και αξιοποίησής τους, με εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων,όμοιων χαρακτηριστικών με τα υφιστάμενα (παροχής 35 m3/h– μανομετρικού ύψους 19,7 μΣΥ).

4. Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος πόσιμου νερού όμοιων χαρακτηριστικών με τα υφιστάμενα (παροχής 40 m3/h– μανομετρικού ύψους 65 μΣΥ).

5. Επικάλυψη των εμπορευματοκιβωτίων (containers) της υφιστάμενης και της νέας μονάδας, με panel διπλού τοιχώματος, κατάλληλου υλικού για επιπλέον αντιδιαβρωτική προστασία έναντι θαλασσινού νερού.

6. Ειδική μεταλλική κατασκευή από κατάλληλο υλικό (γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή πολυουρεθάνης) ανθεκτικό σε διάβρωση έναντι θαλασσινού νερού, με σκάλα και πλατφόρμα, επί ειδικά ενισχυμένης βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την ασφαλή πρόσβαση στο δεύτερο επίπεδο.

7. Κάθε απαραίτητη εργασία διασύνδεσης (ηλεκτρική, υδραυλική,αυτοματισμών κ.λπ.) των διατάξεων τροφοδοσίας θαλασσινού νερού, των φορητών μονάδων αφαλάτωσης και των διατάξεων τροφοδοσίας του πόσιμου νερού στη δεξαμενή του οικισμού. 

Δείτε την απόφαση περιφερειάρχη ΕΔΩ

Newsroom Cyclades Voice

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δείτε επίσης

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 84


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.