Νάξος: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του δήμου για το 2018 - Απορρίφθηκε προσφυγή για υπέρογκα τέλη στη Δρυμαλία

Δημοσίευση: 09.06.2018, 11:27
Τελευταία Ενημέρωση: 09.06.2018, 14:38

Επικυρώθηκε από το συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με απόφαση που εκδόθηκε την Παρασκευή 8 Ιουνίου, η νομιμότητα της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ψήφισης του προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2018, ύψους 25.089.525,57 ευρώ και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων. Εν τω μεταξύ, είχαν προηγηθεί, με αποφάσεις του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η επικύρωση νομιμότητας της απόφασης καθορισμού των τελών καθαριότητας, ενώ απορρίφθηκε η προσφυγή που είχε υποβληθεί από τον τοπικό σύμβουλο και πρώην δήμαρχο Δρυμαλίας, Νικόλα Βασιλάκη, για άδικη καταβολή από τους δημότες της Δρυμαλίας υψηλότερων τελών κατά 58% από άλλες κοινότητες του Δήμου...
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Φ.Μαυρομμάτης και ο αντιδήμαρχος Δ.Λιανός κατά την έκτακτη συνεδρίαση στις 8 Μαΐου οπότε αποφασίστηκε η κωδικοποίηση σε ενιαία απόφαση υφισταμένων αποφάσεων καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Φωτογραφία: Cyclades Voice)
Bookmark and Share

Ο προσφεύγων, ως λόγους ακύρωσης της προσβαλλομένης υπ’ αριθ. 78/08-05- 2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προοέβαλε ότι ο Δήμος εισήγαγε το θέμα προς συζήτηση σε «κατεπείγουσα συνεδρίαση» επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας που όμως προκλήθηκαν από δική του υπαιτιότητα και όχι με τη συνδρομή απρόβλεπτων περιπτώσεων, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση που αφορά στην κωδικοποίηση των υφισταμένων τελών στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ελήφθη καθυστερημένα, κατά παράβαση του άρθρου 267 του ν. 3852/10 και δεν αιτιολογείται με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων και αναλυτική εκτίμηση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, συνυπολογίζοντας τις αντίστοιχες οικονομίες κλίμακας που μπορούν να επιτευχθούν από τη συνένωση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, ότι αδίκως οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας, της οποίας είναι σύμβουλος, καταβάλλουν, άδικα, παράνομα και αναιτιολόγητα -κατά την κρίση του προσφεύγοντος -κατά 58% υψηλότερα τέλη από άλλες κοινότητες του Δήμου- και ότι με την προσβαλλομένη θεσπίζονται, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 25/75, όπως ισχύει, δέκα (10) διαφορετικοί συντελεστές τελών, αντί των επτά (7) που προβλέπει ο νόμος, εκ των οποίων οι επτά (7) αφορούν παρανόμως την οικιακή χρήση, στη στιγμή που επιτρέπεται να υπάρχουν μόνο δύο (2), σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις. 

Η προσφυγή απορρίφθηκε στις 8 Ιουνίου, ως νόμω αβάσιμη από το συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, επειδή, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, από την ίδια την προσβαλλομένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκύπτει ότι σε αυτή διαλαμβάνονται συγκεκριμένα στοιχεία, όπως η διατήρηση των ήδη υπαρχουσών κατηγοριών και συντελεστών, τα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών των χώρων των υπόχρεων, τα παραγόμενα ποσά κατά κατηγορία, συντελεστή ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα, με την παράθεση των απολογιστικών στοιχείων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών και του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, η ισοσκέλισή τους, η σαφής πρόνοια για την διατήρηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τον πρωτογενή τομέα και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ οι διατηρούμενοι ανώτατοι συντελεστές, ανά κατηγορία υπόχρεων και τοπική ή δημοτική κοινότητα, δεν υπερβαίνουν το πενταπλάσιο των αντίστοιχων κατώτατων.

"Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προσβαλλομένη απόφαση του Δήμου είναι αιτιολογημένη, καθώς παρέχει τα οικονομικά δεδομένα και δεν επιβαρύνει τους υπόχρεους με αυξημένες χρεώσεις. Συνεπώς και ο λόγος αυτός του προσφεύγοντος πρέπει να κριθεί απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος, όπως και η υπό εξέταση προσφυγή στο σύνολό της", αναφέρει ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Στη συνέχεια, ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αποφάσισε την ίδια ημερομηνία, 8 Ιουνίου 2018, την επικύρωση της νομιμότητας της αριθ. 78/2018 Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΔ4ΨΩΚΗ-ΠΝΒ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατά της οποίας είχε ασκηθεί η απορριφθείσα προσφυγή, με θέμα: «Κωδικοποίηση σε ενιαία απόφαση υφισταμένων αποφάσεων καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υφισταμένων στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» (Δείτε ΕΔΩ).

Τις τιμές των τελών καθαριότητας και φωτισμού που εισπράττονται από το Δήμο μέσω της ΔΕΗ όπως κωδικοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν, μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα, όπου εύκολα διαπιστώνει κάποιος, ότι στην ενότητα Δρυμαλίας οι συντελεστές γενικής (δηλ. επαγγελματικής χρήσης, πλην χώρων ύπνου καταλυμάτων) και οι συντελεστές οικιακής είναι ίδιοι χωρίς μάλιστα κάποια σχετική αιτιολόγηση! 

Όσον αφορά δε τους συντελεστές οικιακής χρήσης (οικίες και χώροι ύπνου καταλυμάτων), όπως επίσης φαίνεται στον πίνακα, τα μεγαλύτερα χωριά στη Δρυμαλία, πληρώνουν τέλη καθαριότητας οικιακής με συντελεστή 1,20 και τα μικρά χωριά, όπως η Μέση κ.ά. με συντελεστή 0,8, όταν τα χωριά του πρώην δήμου Νάξου, μεταξύ των οποίων και τουριστικές περιοχές (π.χ. Άγιος Αρσένιος), πληρώνουν με χαμηλότερο συντελεστή, δηλαδή 0,76!

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί, ότι το Φιλώτι, η Απείρανθος, η Κορωνίδα, η Κόρωνος, το Χαλκί, ο Δαμαριώνας, πληρώνουν τέλη καθαριότητας με συντελεστή 1,20 και η Χώρα 1,28!

Δείτε τα συνολικά τετραγωνικά που ενσωματώνονται καθώς και τα έσοδα που αναλογούν σε αυτά τα τ.μ και εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ όπως προκύπτουν από τα αρχεία φαίνονται παρακάτω στις 31/12/2017 στο αρχείο του Δήμου έχουν ως εξής:
 


"Την επικύρωση της νομιμότητας της αριθ. 85/2018 (ΑΔΑ:ΩΕΔ7ΩΚΗ-ΝΨ8) απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων», όπως αναλυτικά αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις και στο συνημμένο πίνακα, με τον όρο τήρησης της νόμιμης διαδικασίας για κάθε Κωδικό Αριθμό Εξόδου και της αρχής της ειδικότητας επί όλων των προϋπολογισθέντων και αναφερόμενων στον παρόντα προϋπολογισμό πιστώσεων", αποφάσισε επίσης στις 8 Ιουνίου ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι ο προϋπολογισμός του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο με μεγάλη καθυστέρηση στις 22 Μαΐου, επικυρώθηκε στις 8 Ιουνίου και έτσι έχει χρόνο εκτέλεσης - υλοποίησης, όπως και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου για το 2018, σχεδόν 6 μήνες, δηλαδή το μισό χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο!

Δανάη Μαύρου

Newsroom Cyclades Voice

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΤο μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.