Μάθετε τι ισχύει για την αναρρωτική άδεια και τις παροχές ασθένειας

Δημοσίευση: 02.03.2015, 21:47
Τελευταία Ενημέρωση: 02.03.2015, 21:53

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ενημερώνει σχετικά με την αναρρωτική άδεια και τις παροχές ασθένειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα...

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 • Δείτε αναλυτικά και ΕΔΩ 
ΑΠΟΧΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ως ασθένεια «βραχείας διάρκειας» ορίζεται η απουσία του μισθωτού από την εργασία του η οποία έχει διάρκεια κατʼ ελάχιστο:
.       έναν (1) μήνα, για τους υπαλλήλους που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη ως τέσσερα (4) συνεχόμενα έτη
.       τρεις (3) μήνες για τους υπαλλήλους που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη περισσότερο από τέσσερα (4) συνεχόμενα έτη, αλλά όχι όμως πάνω από δέκα (10)
.       τέσσερις (4) μήνες για τους υπαλλήλους που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη περισσότερο από δέκα (10) συνεχόμενα έτη, αλλά όχι όμως πάνω από δεκαπέντε (15) έτη
.       έξι (6) μήνες για τους υπαλλήλους που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για χρονικό διάστημα ανώτερο των δεκαπέντε (15) ετών.
 
ΑΠΟΧΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ή ΕΞ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ
Αν η αποχή από την εργασία είναι μεγαλύτερης διάρκειας από τα όρια που θέτει η νομοθεσία, ή αν η αποχή δεν οφείλεται σε ασθένεια, αλλά σε άλλη αιτία, τότε το δικαστήριο θα κρίνει με βάση τα πραγματικά περιστατικά που συνοδεύουν την αποχή εάν η αποχή συνιστά σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης.
 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠʼ ΟΨΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

.       Η διάρκεια της αποχής
.       η αιτία της αποχής
.       η υπαιτιότητα που τυχόν βαρύνει τον εργαζόμενο
.       η προοπτική για σύντομη επάνοδο στην εργασία
.       το αν ο εργαζόμενος επικοινωνούσε κατά τη διάρκεια της απουσίας με τον εργοδότη και τον ενημέρωνε για την απουσία του ή την κατάσταση της υγείας του
.       η συμπεριφορά που επέδειξε ο εργοδότης κατά τη διάρκεια της απουσίας του μισθωτού (εάν δηλαδή συναίνεσε στην αποχή ή έστω την ανέχθηκε ή αντέλεξε)
.       η εν γένει προηγούμενη συμπεριφορά του μισθωτού (πλημμελής ή μη παροχή της εργασίας του, συχνότητα απουσιών του κ.ο.κ.)
.       Με σιωπηρή καταγγελία εξομοιώνεται συνήθως από τη νομολογία η αυθαίρετη αποχή από την εργασία.
 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α.)

Το εν λόγω επίδομα ασθενείας δικαιούνται μόνο οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και όχι τα μέλη της οικογένειάς τους, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
.       Όταν καταστούν ανίκανοι προς εργασία λόγω ασθένειας η οποία δεν οφείλεται σε δικό τους πταίσμα και συνεπεία αυτής πρέπει να απέχουν από την εργασία τους.
.       Μη δικαιούχοι επιδόματος ασθενείας: Σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, αποκλείεται η καταβολή του επιδόματος ασθενείας όταν: α) η ασθένεια προκλήθηκε από πταίσμα του ασφαλισμένου και β) πρόκειται για συνταξιούχους του Ιδρύματος (άρθρο 35 παρ. 1 Α.Ν. 1846/1951)
.       Για τη λήψη του επιδόματος ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα του ΙΚΑ, οι ασφαλισμένοι-μισθωτοί θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ήμερες εργασίας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ - ΠΟΣΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται από την τέταρτη (4η) ημέρα που αναγγέλλεται η ανικανότητα προς εργασία στην Υπηρεσία του Ιδρύματος. Το ποσό του ημερήσιου επιδόματος ασθενείας ανέρχεται στο ήμισυ (50%) του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, βάσει του μέσου όρου των αποδοχών του κατά τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες εργασίας που πραγματοποίησε στο προηγούμενο από την αναγγελία της ασθένειας ημερολογιακό έτος.

Εάν ο ασφαλισμένος αρρωστήσει εκ νέου μέσα στο έτος, απαιτείται, για να καταβληθεί το επίδομα από την πρώτη ημέρα που αναγγέλλεται η ασθένεια στην Υπηρεσία, να διαρκέσει η ανικανότητά του προς εργασία πάνω από τρεις (3) ημέρες. Κατά τη διάρκεια της ασθένειας οι μισθωτοί δικαιούνται να λάβουν εξ ολοκλήρου ή μερικώς τις αποδοχές τους, τότε η υποχρέωση ασφάλισης συνεχίζεται κανονικά. Από τον νόμο παρέχεται το δικαίωμα στον εργοδότη να εκπέσει, από τις αποδοχές που οφείλει στον εργαζόμενο του, για το χρονικό διάστημα που απέχει από την εργασία του συνέπεια ασθένειας, τα ποσά που καταβλήθηκαν σʼ αυτόν δυνάμει υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/09/anarrwtikh-adeia-kai-paroxes-astheneias.pdf ή επικοινωνήστε με το Παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Νοτίου Αιγαίου - Κυκλάδες, στα τηλέφωνα 22810-81692 και 22810-85306.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 97


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
 • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
  προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
 • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
 • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
 • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
 • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
 • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.