Συνεδριάζει την Παρασκευή η Δημοτική Κοινότητα Νάξου

Δημοσίευση: 13.12.2012, 14:58
Τελευταία Ενημέρωση: 13.12.2012, 23:27

Σε νέα έκτακτη συνεδρίαση καλεί τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου ο πρόεδρός της με μοναδικό θέμα τις διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, που είχε αναβληθεί κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αφού δεν είχε γνωμοδοτήσει σχετικά το Τοπικό Συμβούλιο.
Από παλιότερη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Νάξου
Bookmark and Share

Η έγγραφη απάντηση του δημάρχου μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 13/12 δεν κατέστη δυνατό να παραδοθεί στη Δημοτική Κοινότητα σχετικά με τις καταγγελίες του κ. Βαρσαμά Συμεώνογλου για αναμορφώσεις ύψους 99.000 ευρώ που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούσαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δημοτικής Κοινότητας χωρίς να έχει ενημερωθεί και κατ’ επέκταση χωρίς να έχει γνωμοδοτήσει σχετικά, λόγω νόμιμης άδειας που είχε η υπάλληλος να αποχωρήσει νωρίτερα.

Πάντως, η πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας είχε σταλεί, αφού το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 17 Δεκέμβρη.

Διαβάστε την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 12-12-12:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το πρακτικό της 17ης/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της 12ης Δεκεμβρίου 2012.
 
Αριθμός Απόφασης: 47 /2012                            
ΘΕΜΑ: «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Κοινότητας Νάξου»    
 
Στη Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 , συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του νόμου 3852/2010 μετά την με αρ.πρωτ: 182/11-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι:
Παρόντες: Βαρσαμάς Συμεώνογλου (Πρόεδρος ), Παπαδόπουλος Σπυρίδων, Σέργης  Νικόλαος, Σταμάτιος Καπίρης , Ανδριανή  Ξενάκη  
Απόντες: Κανείς
 
Παρούσα στη συνεδρίαση  η υπάλληλος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πιτταρά Νεκταρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.  

 Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σήμερα το πρωί ενημερώθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο της Οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν γίνει αναμορφώσεις από τους Αντιδημάρχους κυρίους Λιανό και Πρωτονοτάριο σε δύο έργα της Δημοτικής Κοινότητας με το ποσό των 99.000 ευρώ περίπου. Κατόπιν ενημέρωσε το συμβούλιο ότι δεν έχει παρθεί τέτοια απόφαση από την Δημοτική Κοινότητα για αναμόρφωση προϋπολογισμού. Το συμβούλιο στο σημείο αυτό αποφάσισε να καλεστούν για διευκρινήσεις οι προαναφερόμενοι Αντιδήμαρχοι.

Οι Αντιδήμαρχοι ήρθαν στο συμβούλιο. Ο κ. Λιανός είπε ότι βάση του νόμου του «Καλλικράτη» μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει αναμορφώσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δημοτικής Κοινότητας ακόμη και χωρίς να υπάρχει  εισηγητική απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για το σκοπό αυτό. Επίσης ο κ. Λιανός διάβασε το άρθρο του «Καλλικράτη» που αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες.
Ο κ. Πρωτονοτάριος έκανε διευκρινήσεις για τις Διαμορφώσεις κοινόχρηστων                                                                             χώρων Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
Οι σύμβουλοι κύριοι Καπίρης και Σέργης προτείνουν μετά την ενημέρωση του Προέδρου να ζητηθεί να δοθούν γραπτές εξηγήσεις από το Δήμο διαβιβάζοντας την απόφαση του συμβουλίου στον κ. Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με το κάτωθι ερώτημα:
Αν έγιναν αναμορφώσεις σε έργα της Δημοτικής Κοινότητας εν αγνοία της χωρίς εισηγητική  απόφασή της. Σε περίπτωση που συνέβη αυτό αν είναι νομικά σωστό. Επίσης ζήτησαν άμεση επίδοση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο ώστε μετά την απάντηση να συγκληθεί εκ νέου εκτάκτως το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για να συζητήσει  το θέμα του σημερινού συμβουλίου για λήψη σχετικής απόφασης.
 
Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος  κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  αφού έλαβε υπόψη του :
Την εισήγηση του Προέδρου 
Την πρόταση των συμβούλων κ. κ. Σέργη και Καπίρη
Τις διευκρινήσεις των Αντιδημάρχων
Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010
Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
 
                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Να ζητηθεί να δοθούν γραπτές εξηγήσεις από το Δήμο διαβιβάζοντας την απόφαση του συμβουλίου στον κ. Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με το κάτωθι ερώτημα:

Αν έγιναν αναμορφώσεις σε έργα της Δημοτικής Κοινότητας εν αγνοία της χωρίς εισηγητική  απόφασή της. Σε περίπτωση που συνέβη αυτό αν είναι νομικά σωστό. Επίσης ζήτησαν άμεση επίδοση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο ώστε μετά την απάντηση να συγκληθεί εκ νέου εκτάκτως το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για να συζητήσει  το θέμα του σημερινού συμβουλίου για λήψη σχετικής απόφασης.
 
                 Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 47/2012

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                    
ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ                                                    
                                                            ΞΕΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
                                                            ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
                                                            ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                                            ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ
                       
ΒΑΡΣΑΜΑΣ Ι. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 79


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.