Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Γαλάτσι λόγω έργων του μετρό

Δημοσίευση: 30.03.2023, 20:33

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο Δήμο Γαλατσίου λόγω εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας...
(πηγή φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 1-4-2023 έως 8-7-2023, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα ισχύσουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα:

ΦΑΣΗ 1

1) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου, ελάχιστου πλάτους 5,00 μ. περίπου από το ύψος της οδού Χριστιανουπόλεως έως το ύψος της οδού Πανδώρας με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου.

2) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου, ελάχιστου πλάτους 3,75 μ. περίπου από το ύψος της οδού Ηροδότου έως το ύψος της οδού Κύθνου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακό Στάδιο.

3) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Τράλλεων ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου από την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου έως και 30,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Κουντουριώτου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Κουντοριώτου.

4) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Τράλλεων ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 30,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Λ. Βεϊκου.

5) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Κουντουριώτου ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου από το ύψος της οδού Λητούς έως το ύψος της οδού Πανδώρας, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

6) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Κουντουριώτου ελάχιστου πλάτους 4,00 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Τράλλεων έως το ύψος της οδού Πάρνωνος , με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

7) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Κύθνου ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Μυκόνου και για μήκος 50,00 μ. περίπου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

8) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Φάρων ελάχιστου πλάτους 3,00 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Μυκόνου και για μήκος 25,00 μ. περίπου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

9) Ολικός αποκλεισμός του παραδρόμου της Λ. Βεϊκου από το ύψος της οδού Αιγοσθενών έως την οδό Χριστιανουπόλεως, της οδού Ηνιόχου και στο τμήμα αυτής 15,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου, της οδού Πυθίας και στο τμήμα αυτής 15,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου, της οδού Χαρ. Τρικούπη από το ύψος της Λ. Βεϊκου έως το ύψος της οδού Πλάτωνος, της οδού Ευβοίας και στο τμήμα αυτής 70,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου, της οδού Πανδώρας από την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου έως την συμβολή της με την οδό Κουντουριώτου.

10) Χαρακτηρισμός ως αδιεξόδου της οδού Ευβοίας από την οδό Πλάτωνος έως την εργοταξιακή κατάληψη και των οδών Πυθίας, Ηνιόχου, και Αιγοσθενών από την οδό Κουντουριώτου έως την εργοταξιακή κατάληψη.

11) Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Βεϊκου, στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100 μ πριν και έως την έναρξη του εργοταξιακού χώρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

12) Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής

13) Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Βεϊκου, στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 200 μ πριν την έναρξη του εργοταξιακού χώρου και έως το πέρας αυτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

14) Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος επί της Λ. Βεϊκου, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στην περιοχή των έργων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος επί των οδών Κύθνου και Φάρων στην περιοχή των έργων, και στις δυο πλευρές του οδοστρώματος επί των οδών Κουντουριώτου, Τράλλεων και Πυθίας στην περιοχή των έργων.

ΦΑΣΗ 2

1) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου, ελάχιστου πλάτους 5,00 μ. περίπου από το ύψος της οδού Χριστιανουπόλεως έως το ύψος της οδού Λητούς με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου.

2) Σταδιακός περιορισμός περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου, ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου από το ύψος της οδού Φάρων έως το ύψος της οδού Σουρή με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακό Στάδιο.

3) Σταδιακός περιορισμός περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Τράλλεων ελάχιστου πλάτους 4,00 μ. περίπου και για μήκος 40,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Κουντουριώτου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Κουντοριώτου.

4) Σταδιακός περιορισμός περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Κουντουριώτου ελάχιστου πλάτους 4,50 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Τράλλεων και για μήκος 20,00 μ. περίπου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

5) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πλάτωνος ελάχιστου πλάτους 3,00 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Σκύρου και έως την συμβολή της με την οδό Χαρ. Τρικούπη, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

6) Ολικός αποκλεισμός της οδού Σκύρου και για μήκος 50,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Πλάτωνος.

7) Χαρακτηρισμός ως αδιεξόδου της οδού Σκύρου από την οδό Ευριπίδου και έως την εργοταξιακή κατάληψη.

8) Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Βεϊκου, στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100 μ πριν και έως την έναρξη του εργοταξιακού χώρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

9) Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

10) Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Βεϊκου, στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 200 μ πριν την έναρξη του εργοταξιακού χώρου και έως το πέρας αυτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

11) Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος επί της Λ. Βεϊκου, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στην περιοχή των έργων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και στις δυο πλευρές του οδοστρώματος επί της οδού Τράλλεων στην περιοχή των έργων και στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος επί της οδού Πλάτωνος στην περιοχή των έργων.

ΦΑΣΗ 3

1) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου, ελάχιστου πλάτους 5,00 μ. περίπου από το ύψος της οδού Ηνιόχου έως το ύψος της οδού Πάρνωνος με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου.

2) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου, ελάχιστου πλάτους 3,75 μ. περίπου από το ύψος της οδού Σουρή έως το ύψος της οδού Σκύρου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακό Στάδιο.

3) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Τράλλεων ελάχιστου πλάτους 7,75 μ. περίπου και για μήκος 10,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου , με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Κουντοριώτου.

4) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Κουντουριώτου ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και για μήκος 110,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Πάρνωνος, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

5) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πάρνωνος ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Κουντουριώτου και έως την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

6) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πλάτωνος ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Χαρ. Τρικούπη και έως το ύψος της οδού Σκύρου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

7) Ολικός αποκλεισμός της οδού Σκύρου από την συμβολή της με την οδό Πλάτωνος και έως την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου.

8) Χαρακτηρισμός ως αδιεξόδου της οδού Σολωμού από την οδό Γορτυνίας έως την εργοταξιακή κατάληψη και των οδών Γορτυνίας και Θερμοπυλών από την οδό Σολωμού και έως την εργοταξιακή κατάληψη.

9) Υποχρεωτική πορεία με στροφή αριστερά από τις οδούς Γορτυνίας και Θερμοπυλών προς την οδό Σολωμού, από την οδό Σκύρου προς την οδό Πλάτωνος και από την οδό Πυθίας προς Κουντουριώτου.

10) Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Βεϊκου, στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100 μ πριν και έως την έναρξη του εργοταξιακού χώρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

11) Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

12) Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Βεϊκου, στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 200 μ πριν την έναρξη του εργοταξιακού χώρου και έως το πέρας αυτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

13) Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος επί της Λ. Βεϊκου, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στην περιοχή των έργων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και στις δυο πλευρές του οδοστρώματος επί των οδών Κουντουριώτου και Πλάτωνος στην περιοχή των έργων, στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος επί της οδού Τράλλεων στην περιοχή των έργων, στην αριστερά πλευρά του οδοστρώματος επί της οδού Πάρνωνος στην περιοχή των έργων κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

ΦΑΣΗ 4

1) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου, ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Τράλλεων και για μήκος 80,00 μ. περίπου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου.

2) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου, ελάχιστου πλάτους 6,50 μ. περίπου από το ύψος της οδού Ευβοίας έως το ύψος της οδού Τράλλεων με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακό Στάδιο.

3) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεϊκου, ελάχιστου πλάτους 5,00 μ. περίπου από το ύψος της οδού Χαρ. Τρικούπη έως το ύψος της οδού Φάρων με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακό Στάδιο.

4) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Τράλλεων ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 30,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την Λ. Βεϊκου, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Λ. Βεϊκου.

5) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Κουντουριώτου ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου και για μήκος 40,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Πυθίας, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

6) Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Πυθίας ελάχιστου πλάτους 4,00 μ. περίπου και για μήκος 40,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Κουντουριώτου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

7) Χαρακτηρισμός ως αδιεξόδου των οδών Κύθνου και Φάρων από την οδό Μυκόνου και έως την εργοταξιακή κατάληψη.

8) Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Βεϊκου, στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100 μ πριν και έως την έναρξη του εργοταξιακού χώρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

9) Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

10) Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Βεϊκου, στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 200 μ πριν την έναρξη του εργοταξιακού χώρου και έως το πέρας αυτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

11) Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος επί της Λ. Βεϊκου, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στην περιοχή των έργων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και στις δυο πλευρές του οδοστρώματος επί των οδών Κουντουριώτου, Πυθίας και Τράλλεων στην περιοχή των έργων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 73


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.