"Κίμωλος-Νέα Πορεία Εμπρός": 11 κατευθυντήριες προτάσεις - θέσεις για τις περιοχές NATURA 2000

Δημοσίευση: 05.03.2023, 13:18

Η Δημοτική Παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Κιμώλου «Κίμωλος - Νέα Πορεία Εμπρός», παρουσιάζει τις έντεκα (11) κατευθυντήριες προτάσεις - θέσεις της στο πλαίσιο της επίσημης διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αναφορικά με την εξέταση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 που περιλαμβάνει τις περιοχές Κιμώλου και Πολυαίγου...

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης «Κίμωλος – Νέα Πορεία Εμπρός»:

Επειδή για ένα τόσο σημαντικό και επικίνδυνο θέμα δεν είναι σωστό να αναλωθούμε σε προεκλογικές αντιπαραθέσεις και ανούσια παρελθοντολογία και δεδομένης της χρονικής παράτασης στη διαβούλευση έως τις 30.04.2023 καταθέτουμε τις προτάσεις της Δημοτικής μας Παράταξης για το ζήτημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ευθύνη της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου, η οποία  προφασίστηκε τις προδήλως μεθοδευμένες λεκτικές διακοπές στην ομιλία του ειδικού αγορητή της Δημοτικής μας Παράταξης που βαφτίστηκαν από αυτήν ως δήθεν «δικαιολογημένη αγανάκτηση του κοινού» ενώ ήταν ιδιαιτέρως εμφανές ότι υποκινήθηκαν από τον αμερόληπτο σύζυγο της αμίλητης Αντιδημάρχου δεν μας επετράπη να διατυπώσουμε στο σύνολό τους την ανάλυση των προτάσεών μας αυτών κατά τη διενέργεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Σαββάτου, 25.02.2023. Παρόλα αυτά και ως ένδειξη καλής θέλησης μόνο παρεμπιπτόντως θα επισημάνουμε συνοπτικά τους λάθος ή έστω περίεργους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής επί του θέματος.

Οι έντεκα (11) προτάσεις της Δημοτικής μας Παράταξης είναι οι κάτωθι:

1. Για την Κίμωλο σήμερα υποτίθεται ότι γίνεται συντονισμένη προσπάθεια για να προβάλλουμε και να πολλαπλασιάσουμε τα οφέλη από την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος του Νησιού, αλλά κάποιοι την προορίζουν ή μάλλον καλύτερα την καταδικάζουν σε χώρο καθαρά βιομηχανικής εκμετάλλευσης και με τη σκοπιμότητα αυτή επιχειρούν να ελέγξουν κάθε τουριστική δραστηριότητα επιβάλλοντας ακραίους και υπερβολικούς περιορισμούς. Φυσικά και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές  υπερβολικές αντιλήψεις και ιδεοληψίες οι οποίες αποτυπώνονται στην υπό κρίση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και στοχεύουν σε πλήρη απαγόρευση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας στο μεγαλύτερο μέρος της Κιμώλου, σαν όλοι εμείς να μπαίνουμε σε μία γυάλα και να μην μπορούμε να χαρούμε τον τόπο μας, αλλά να ζούμε σαν φαντάσματα αποξενωμένοι από τη φύση που μας περιβάλλει. Αισθανόμαστε ότι κάποιοι προσπαθούν να απαλλαγούν από την παρουσία μας στην Κίμωλο με ειρηνικά μέσα ώστε να μπορούν να δρουν πλέον ανεξέλεγκτα σε έναν έρημο τόπο. Θεωρούμε αυτονόητο ότι κάθε νέο περιβαλλοντικό μέτρο που αφορά τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών στην Κίμωλο θα πρέπει να συνοδεύεται από το σεβασμό της ανθρώπινης παρουσίας και όχι να την υπονομεύει. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο για το Δήμο Κιμώλου να αμυνθεί και να προβεί στην εκπόνηση και στην έγκριση ενός Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό στην Κίμωλο, ώστε να προστατευθούν οι επαγγελματίες του τουρισμού, μια από τις πλέον παραγωγικές ομάδες του τόπου με τις συγκεκριμένες και σαφείς κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στις προστατευόμενες περιοχές. Για την εκπόνηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό πρέπει να συνεργαστούμε με επιστήμονες του αντικειμένου και για το λόγο αυτό προτείνουμε  να λάβουμε απόφαση είτε σήμερα είτε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να ανατεθεί η συζήτηση για τη σύνταξη Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό σε εξειδικευμένους φορείς, οι οποίοι σε συνεργασία με το σύλλογο ενοικιαζόμενων καταλυμάτων Κιμώλου θα μας συνδράμουν στην εξαγωγή τεκμηριωμένων και ασφαλών συμπερασμάτων. Ο Δήμος Κιμώλου κατά πάγια τακτική συνεργάζεται και επιβαρύνεται οικονομικά με τη συνεργασία με μελετητές για πιο απλά θέματα, πολλές φορές διαδικαστικής φύσης. Άρα για το τόσο μεγάλης σημασίας ζήτημα της επιβίωσης και της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των επαγγελματιών του τουρισμού στην Κίμωλο θα έπρεπε ήδη να έχουμε δαπανήσει ένα ποσό από το Δήμο Κιμώλου για την κατάρτιση ενός Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, το οποίο θα μπορούσαμε αν υπήρχε σήμερα να αντιπαραθέσουμε στην εταιρία ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Συνεπώς, η πρώτη πρόταση της Δημοτικής μας Παράταξης είναι η άμεση εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό στην Κίμωλο.

2. Η δεύτερη πρότασή μας αφορά στον σχεδιασμό οδικού δικτύου. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις υπάρχουσες συνθήκες είναι αναγκαίο να προταχθούν κατά προτεραιότητα από την πολιτεία οι μελέτες για την καταγραφή και τον σχεδιασμό του δημοτικού οδικού δικτύου της Κιμώλου ιδίως στη βορινή πλευρά της Κιμώλου που αν εγκριθεί η υπό κρίση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη δεν θα έχουμε δικαίωμα πλέον να χαράξουμε. Δηλαδή, πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε τη δημιουργία έστω στα χαρτιά δρόμων προτού εφαρμοστεί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη διότι πλέον θα είναι πολύ αργά. Στην υπό εξέταση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη δεν προβλέπεται καν η διάνοιξη νέων δρόμων για πυροπροστασία πράγμα μη αποδεκτό. Η καταγραφή και ο σχεδιασμός του δημοτικού οδικού δικτύου θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην πρώτη φάση των μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων της Κιμώλου, με αποτέλεσμα στην Κίμωλο να κατοχυρωθούν έργα και δραστηριότητες, στο πλαίσιο της αρχής προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου που εγγυάται ένα κράτος δικαίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η καταγραφή και ο σχεδιασμός του δημοτικού οδικού δικτύου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού και έχει σοβαρές επιπτώσεις, πολλές φορές ευεργετικές, για τις άμεσες και έμμεσες δυνατότητες αξιοποίησης και για την οικοδομησιμότητα των παροδίων ακινήτων. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη καθορισμού του οδικού δικτύου περιλαμβανομένων των βασικών αγροτικών δρόμων στην Κίμωλο  που είναι απαραίτητοι για την πρόσβαση σε περιοχές με δυνατότητες τουριστικής ή βιομηχανικής ανάπτυξης, δημιουργεί ανυπέρβλητο πρόβλημα ακόμη και για την έγκριση νέων επενδύσεων με αρνητικότατες συνέπειες στην επιδιωκόμενη  αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Συνεπώς, η δεύτερη πρότασή μας είναι να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα του Δήμου Κιμώλου ο σχεδιασμός οδικού δικτύου σε όλη την εδαφική επικράτεια της Κιμώλου. Σίγουρα θα υπάρξουν εμπόδια, αλλά για αυτό έχουμε ψηφιστεί για να αγωνιστούμε να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά.

3. Η τρίτη πρότασή μας αφορά ειδικότερα στην δυνητική πρόβλεψη δημιουργίας υδατοδρομίου στην Κίμωλο μέσω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου - Κιμώλου. Στο σημείο αυτό πρέπει να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν είμαστε εκ των προτέρων θετικοί στη δημιουργία υδατοδρομίου στην Κίμωλο, διότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη απόφαση με πολλές επιπτώσεις που πρέπει να μελετηθούν προτού αποφανθούμε. Για το λόγο αυτό υφίσταται η ανάγκη να διεξαχθεί ευρεία και σε βάθος διαβούλευση μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των φορέων της περιοχής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα με την τοπική κοινωνία για το θέμα αυτό. Εμείς δεν προτείνουμε να παρθεί απόφαση υλοποίησης υδατοδρομίου στην Κίμωλο, αλλά να δηλωθεί η πρόθεσή μας μελλοντικά να δημιουργηθεί υδατοδρόμιο στην Κίμωλο ως μέσο τυπικής ανάσχεσης ή και ολικής άρσης των εκτεταμένων περιορισμών που επιβάλλονται από την προστασία της υπό κρίση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης στα χαρακτηρισμένα ως «λιβάδια Ποσειδωνίας». Υπενθυμίζουμε ότι αν εφαρμοστεί στο σύνολό της η υπό εξέταση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της εταιρίας ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ συνεπάγεται αυτομάτως ότι κάθε είδους πλωτό μέσο θα ελέγχεται και θα υποβάλλεται σε αυστηρούς περιορισμούς κατά την είσοδό του στο δίαυλο μεταξύ Κιμώλου – Μήλου – Πολυαίγου, θαλάσσιος χώρος, ο οποίος πλέον θα εποπτεύεται και θα επιτηρείται από ειδικό Φορέα Προστασίας που προβλέπεται να ιδρυθεί. Αποτέλεσμα αυτών των καταλυτικών απαγορεύσεων που επισείουν την επιβολή αυστηρών ποινών είναι οι εν δυνάμει επισκέπτες της Κιμώλου να επιλέγουν άλλες θαλάσσιες οδούς, κυρίως της Μήλου, η πρόσβαση στις οποίες δεν εντάσσεται στο πλαίσιο προστασίας της Natura και ως εκ τούτου η διέλευση σε αυτές θα είναι ελεύθερη. Με άλλα λόγια το πλήγμα στον θαλάσσιο τουρισμό της Κιμώλου θα είναι ανυπολόγιστο, διότι οι ως άνω περιορισμοί θα λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αποτρεπτικά στην επισκεψιμότητα της Κιμώλου με θαλάσσια μέσα που ως γνωστόν χρησιμοποιούνται από τους πλέον ευκατάστατους επισκέπτες της Κιμώλου. Όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίσουμε τους περιορισμούς στους λουόμενους, τους αλιείς και στη δυνατότητα θαλάσσιας αναψυχής. Για όλους αυτούς τους λόγους μια προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου για δημιουργία υδατοδρομίου στην περιοχή χωρίς να προσδιορίζονται τα ακριβή υδάτινα όρια της δημιουργίας του θα αποτελούσε υφιστάμενη χρήση σε μια κρίσιμη περιοχή κοντά στην είσοδο του λιμανιού της Ψάθης, η οποία δεν θα μπορεί να αναιρεθεί και θα είναι υποχρεωτικό να γίνει σεβαστή υπό το πρίσμα της υπό κρίση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, το περιεχόμενο της οποίας ουσιαστικά αναιρείται και τίθεται υπό νέα διαπραγμάτευση.

4. Όλοι γνωρίζουμε ότι από τις προτάσεις των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών εξαιρούνται οι οικισμοί ανεξάρτητα από το εάν έχουν οριοθετηθεί με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διοικητικές πράξεις ή όχι. Σε συνάρτηση με το γεγονός αυτό μία επόμενη πρότασή μας είναι να υποβληθούν τεκμηριωμένα αιτήματα που θα έχουν συνταχθεί από Πολιτικούς Μηχανικούς με τους οποίους καλείται να συνεργαστεί ο Δήμος Κιμώλου, αιτήματα με τα οποία θα εκδηλώνει ο Δήμος Κιμώλου την πρόθεσή του για επέκταση των ορίων των υφιστάμενων οικισμών του Δήμου και θα θέτει τα θεμέλια οριοθέτησης οικισμών ακόμη είτε με τη δημιουργία νέων οικισμών είτε με τη χωροθέτηση των προσφάτως εγκαταλελειμμένων οικισμών ιδίως στην Πολύαιγο που μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα έσφυζε από ζωή και υπάρχουν ακόμη ζώντες ανάμεσά μας που έζησαν και μεγάλωσαν στην Πολύαιγο, αλλά σε κάθε περίπτωση η Πολύαιγος μέχρι σήμερα κατοικείται από δύο (2) άτομα. Στο θέμα αυτό είναι αξιοσημείωτα απογοητευτική η απουσία κάθε ενέργειας από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος της Πολυαίγου, το οποίο αν και κινδυνεύει να απολέσει το σύνολο της περιουσίας του και ως εκ τούτου να τερματιστεί η λειτουργία του δεν έχει προβεί στην παραμικρή διεκδίκηση ή υποτυπώδη αντίδραση. Δηλαδή, με απλά λόγια προτρέπουμε όπου υπάρχουν τεκμήρια ύπαρξης οικισμών οποιουδήποτε είδους στην Κίμωλο και την Πολύαιγο, ακόμη και υπό τη μορφή προσωρινών καταφυγίων για την συγκέντρωση των ελιών, αυτά να χρησιμοποιηθούν προκειμένου ο Δήμος Κιμώλου, ο οποίος ομολογουμένως διαθέτει περιορισμένο οικιστικό χώρο συγκριτικά με τα υπόλοιπα Νησιά, να δρομολογήσει την αξιοποίηση και εκμετάλλευση και άλλων περιοχών του οικιστικά, ιδίως με τη διαμόρφωση Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου. Η υπό κρίση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την Κίμωλο και την Πολύαιγο δεν λαμβάνει υπ’ όψη ούτε τις θεσμοθετημένες περιοχές επέκτασης των ορίων οικισμών του Δήμου Κιμώλου, ούτε τους μη οριοθετημένους οικισμούς, για τους οποίους θα έπρεπε να υπάρχουν σχετικές προβλέψεις. Επομένως, η παρούσα συγκυρία αποτελεί μια ευκαιρία για το Δήμο Κιμώλου να οργανώσει την οικιστική του ανάπτυξη με την έναρξη της διαδικασίας κατοχύρωσης των μη οριοθετημένων οικισμών στην εδαφική του Περιφέρεια, θέμα, το οποίο αποτελεί χρονίζον πρόβλημα, που αν επιλυθεί τα οφέλη θα είναι πολλαπλασιαστικά για την τοπική κοινωνία.

5. Μία πέμπτη πρόταση της Δημοτικής μας Παράταξης είναι να απαιτήσουμε από τους μελετητές της εταιρίας ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ μαζί με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που κατάθεσαν προς διαβούλευση να παρουσιάσει η εταιρεία ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ επιπρόσθετα για την Κίμωλο Μελέτες Φέρουσας Ικανότητας και Σχέδια Διαχείρισης Επισκεπτών. Πρέπει να τονιστεί ότι στο σύνολο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών προβλέπεται εκτεταμένα ως βασικό μέτρο, η εκπόνηση Μελετών Φέρουσας Ικανότητας και Σχεδίων Διαχείρισης Επισκεπτών τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η στενή συνεργασία με τον οικείο τουριστικό τομέα τόσο με εκτεταμένη ενημέρωση, εκπαίδευση όσο και κατά τη διαβούλευση σε όλα τα στάδια εκπόνησης των σχετικών μελετών και σχεδίων. Ειδικότερα, οι μελέτες Φέρουσας Ικανότητας περιγράφονται ως το «βασικό εργαλείο για την οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, της ρύθμισης της επισκεψιμότητας αλλά και της παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, αλλά και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής, ώστε να μην υποβαθμίζεται η κατάσταση διατήρησης των σημαντικών ειδών». Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τονισθεί η πάγια θέση του ΣΕΤΕ ότι η Φέρουσα Ικανότητα ενός τουριστικού προορισμού δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μία επιστημονική έννοια ή ως ένας τύπος υπολογισμού ενός συγκεκριμένου αριθμού επισκεπτών, πολύ δε περισσότερο ως μία στατική έννοια. Θα πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως ένα ευέλικτο και δυναμικό διαχειριστικό εργαλείο με στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που να εκτιμά το βέλτιστο επίπεδο ικανότητας (σ.σ. χωρητικότητας) μίας συγκεκριμένης περιοχής. Παράλληλα, θα πρέπει να τονισθεί ότι η καταλυτική πλειοψηφία των καλών πρακτικών κατά την εκτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας στη Μεσόγειο αφορούν σε γεωγραφικά προσδιορισμένες περιοχές και Νησιά, μικρού (<200 χλμ2) ή μεσαίου μεγέθους (<1000 χλμ2) κυρίως με πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή εν προκειμένω του Δήμου Κιμώλου.

6. Η έκτη πρόταση της Δημοτικής μας Παράταξης είναι να απαιτήσουμε από την εταιρεία ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ εκτός από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη να εκπονήσει και να καταθέσει προς επεξεργασία και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Κίμωλο. Διαπιστώνει κανείς ότι τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια έχουν πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά που οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες δεν έχουν, με αποτέλεσμα να τίθενται εμπόδια τόσο στην τοπική ανάπτυξη, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη βιοποικιλότητα προκαλείται από τις αλλαγές στις χρήσεις γης. Τέτοιο χαρακτηριστικό για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια είναι η υποχρεωτική έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες δεν προβλέπεται, με συνέπεια να μην εξετάζονται οι σωρευτικές επιπτώσεις από τις χρήσεις γης που προτείνονται. Επίσης, οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες εκπονούνται χωρίς εγκεκριμένες «Τεχνικές προδιαγραφές». Τα σοβαρά ζητήματα, των ελλείψεων προδιαγραφών και  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, είχαν μελετηθεί από τη WWF Ελλάς ήδη από το 2018 και είχαν κατατεθεί προτάσεις, που δεν εισακούστηκαν. Οι προτάσεις αυτές θα εξασφάλιζαν τη νομιμότητα των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία. Στην υπό κρίση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη οι αρνητικές συνέπειες από την παράλειψη εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι ιδιαίτερα έκδηλες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ακόμα και στις ακατοίκητες νησίδες και βραχονησίδες η εταιρεία ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ προτείνει χρήσεις και δραστηριότητες ως εάν επρόκειτο για κατοικημένες περιοχές!

7. Στη συνέχεια ως έβδομη πρόταση της Δημοτικής μας Παράταξης είναι να απαιτήσουμε από την εταιρεία ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ να τεκμηριώσει εάν και σε ποιό βαθμό οι προτεινόμενες χρήσεις της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που αφορά στην Κίμωλο – Πολύαιγο είναι συμβατές με τον υπερκείμενο σχεδιασμό ή εάν αποκλίνουν από αυτόν και για ποιόν ακριβώς λόγο κάθε φορά. Αξίζει να τονιστεί ότι με την αναβάθμιση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των Προεδρικών Διαταγμάτων οριοθέτησης σε εργαλείο για τον καθορισμό χρήσεων γης, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού για την χωροταξική και πολεοδομική λειτουργία κάθε περιοχής (Ειδικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, Ρυθμιστικά Σχέδια κ.λπ.). Δυστυχώς, η διαβούλευση για την Κίμωλο - Πολύαιγο δεν διαπραγματεύεται διόλου το θέμα της συμβατότητας της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης με τον υπερκείμενο σχεδιασμό και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Το θέμα, όμως, δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο αναφορικά με τον υπερκείμενο σχεδιασμό, αλλά να επεκταθεί και σε συνάρτηση με τον τοπικό σχεδιασμό. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των προτάσεων των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των προβλέψεων του υφιστάμενου ή υπό εκπόνηση τοπικού ή ειδικού σχεδιασμού για κάθε περιοχή. Δηλαδή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις και οι προβλέψεις των εγκεκριμένων ή υπό εκπόνηση ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΠΣ, ΕΠΣ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ, καθώς και άλλων ειδικών σχεδίων χρήσεων γης, οργανωμένων υποδοχέων κ.λπ. και όταν είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις από αυτά, αυτό θα πρέπει να γίνεται κατ’ εξαίρεση με τη λήψη συγκεκριμένων και σταθμισμένων μέτρων και όχι με συνολική και δραστική μεταβολή του καθεστώτος των χρήσεων γης. Ο Ν. 4685/2020, δηλαδή, επέβαλε στους μελετητές των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών να καθορίσουν χρήσεις γης, αλλά πρέπει προηγουμένως να έχει καθοριστεί η σχέση ανάμεσα στον περιβαλλοντικό (ΕΠΜ) και  πολεοδομικό (ΤΠΣ) σχεδιασμό, κάτι που στην περίπτωση της Κιμώλου δεν έχει ούτε καν επιχειρηθεί.

8. Ένα άλλο πρόβλημα της υπό κρίση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης είναι η σχεδόν πλήρης απουσία της τεκμηρίωσης των προτεινόμενων χρήσεων γης με αποτέλεσμα η εταιρεία ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ να πρέπει να προβεί στις σχετικές διορθώσεις. Όπως είναι προφανές ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως περιοχής Natura 2000 δεν σημαίνει ότι πρέπει να διακοπούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθούν προσαρμογές ή αλλαγές με στόχο την προστασία των ειδών και των οικοτόπων χάρις των οποίων η περιοχή εντάχθηκε στο δίκτυο Natura 2000, ή μέτρα αποκατάστασης προκειμένου να επανέλθουν σε μια ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Αλλά οι υπάρχουσες ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να συνεχίζονται όπως και πριν. Στο πρακτικό πεδίο, όμως, η υπό κρίση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη είναι γεμάτη από ατεκμηρίωτες υπερβάσεις. Ένα άλλο πρόβλημα που παρατηρείται στην Κίμωλο κατά την επισκόπηση της υπό κρίση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης  είναι ότι κατά την ομαδοποίηση των επιμέρους περιοχών Natura σε σύνθετες περιοχές, αν και αναφέρονται ορισμένα κριτήρια, δεν υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένη μέθοδο χωρικής ομαδοποίησης ή με κάποιου είδους ανάλυση πολλών κριτηρίων και ιεράρχηση των κριτηρίων, δεδομένου ότι το αντίστοιχο αρχείο τεκμηρίωσης στερείται αντίστοιχων δεδομένων και υπολογισμών. Έτσι η επιλογή των περιοχών που απαρτίζουν τις σύνθετες περιοχές στην Κίμωλο μοιάζει περισσότερο να έχει γίνει με υποκειμενικό τρόπο. Επίσης, η παρούσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη περιορίζεται αποσπασματικά και μεμονωμένα στα είδη χλωρίδας και πανίδας και στους οικοτόπους και μάλιστα μόνο σ’ αυτά που έχουν ερευνηθεί, με επαγωγική συνέπεια  όσα δεν έχουν ερευνηθεί να κατατάσσονται σε χαμηλή προτεραιότητα προστασίας.

9. Η Κίμωλος σε όλη της την έκταση αποτελείται από ιδιοκτησίες που βασίζονται σε νόμιμα συμβόλαια, ενώ οι ιδιοκτήτες τους πληρώνουν φόρους και παρεμπιπτόντως οι εκτάσεις που αποτελούν περιουσία του ελληνικού κράτους είναι πολύ λίγες, έως ανύπαρκτες. Με τη Natura 2000 και τους πρόσφατους δασικούς χάρτες πρακτικά έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κιμώλο η αποκλειστική χρήση και κάρπωση των ακινήτων τους. Ενδεικτικά, όπου προβλέπεται στην υπό διαβούλευση μελέτη η δημιουργία Ζώνης Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ), καταστρέφονται αγροτικές εκτάσεις, εκμηδενίζοντας την εμπορική αξία τους, εκτός των άλλων και με την ολική απαγόρευση της δόμησης, κατάσταση που αποτελεί ευθεία καταπάτηση βασικών δικαιωμάτων των ιδιοκτητών στην Κίμωλο, οι οποίοι κατέχουν στην πλειοψηφία τους τίτλους ιδιοκτησίας άνω των 100 ετών. Γενικότερα, δεν ενδείκνυται ο αποκλεισμός της ανθρωπογενούς δραστηριότητας ιδίως από εδαφικές εκτάσεις, από τις οποίες οι κάτοικοι και οι ντόπιοι επαγγελματίες βιοπορίζονται επί δεκαετίες από παραδοσιακές δραστηριότητες όπως η γεωργία και η αλιεία. Αντίθετα, ο αποκλεισμός της ανθρωπογενούς δραστηριότητας δεν συνεισφέρει στην κοινωνική αποδοχή των μέτρων, δημιουργεί αναταραχές και αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και μεγαλύτερη δυσκολία στην εφαρμογή των μέτρων διατήρησης. Η υπό διαβούλευση μελέτη δε λαμβάνει καθόλου υπ’ όψιν αυτή την πραγματικότητα. Πρότασή μας, λοιπόν, είναι να υποχρεωθεί η εταιρεία ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ να συμπεριλάβει στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις περιοχές της Κιμώλου και της Πολυαίγου ένα σύστημα αποζημίωσης των ιδιοκτητών που ουσιαστικά χάνουν το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί των ιδιοκτησιών τους που θεωρητικά και μόνο τους ανήκουν κατά πλήρες ποσοστό κυριότητας. Η αποζημίωση των Κιμωλίων που στην πράξη αποξενώνονται από το δικαίωμα άσκησης εξουσίασης επί των ιδιοκτησιών τους έχει ευθέως ανάλογο οικονομικό αντίκρισμα και στα πλαίσια ενός κράτος δικαίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της νόμιμης επιβολής ανάλογων περιορισμών που θίγουν στον πυρήνα του το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.

10. Δυστυχώς, όλοι συμφωνούμε ότι η εταιρεία ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ εμφάνισε θεμελιώδεις παραλείψεις στην εργασία της που υπονομεύουν το κύρος της. Ειδικότερα, η εταιρεία ΥΛΗ παρά τις αντίθετες προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας παρουσίασε προς διαβούλευση μια θεωρητική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, η οποία δεν περιλαμβάνει πρακτική ανάλυση της υπάρχουσας ανθρώπινης δραστηριότητας στην Κίμωλο. Συνέπεια αυτής της εξ αποστάσεως ρύθμισης είναι η υπό κρίση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη να περιορίζει δυσανάλογα τον ζωτικό μας χώρο χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή επαφή με κάποιο από τους περισσότερους παραγωγικούς φορείς της Νήσου Κιμώλου. Για το λόγο αυτό προτείνουμε ο Δήμος Κιμώλου να αποστείλει επίσημο ερώτημα με αποδέκτες τον Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Κιμώλου, τον Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων Κιμώλου, τον Σύνδεσμο των Απανταχού Κιμωλίων – «Η Οδηγήτρια», την Εργατική Ένωση Κιμώλου, τον Σύλλογο Επαγγελματιών Κιμώλου, το Κληροδότημα Ιωάννου Σταύρου Λογοθέτη Ιερού Ναού Οδηγήτριας Κιμώλου, το Κληροδότημα Νικολάου Γ. Μουστάκα υπέρ του Ιερού Ναού Εισοδίων Θεοτόκου Κιμώλου, το Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου και τους εκπρoσώπους αλιέων, κτηνοτρόφων κ.α. στο οποίο να ζητά την επίσημη γραπτή απάντηση από τους προαναφερόμενους φορείς εάν οι εκπρόσωποι της εταιρείας ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ έχουν έρθει σε διαβούλευση μαζί τους και πότε και με ποιό αποτέλεσμα. Δεδομένου ότι η εταιρεία ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ απέφυγε να προσέρθει σε διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς της Κιμώλου η συγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη. Άλλωστε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημάρχου Κιμώλου, ακόμη και ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε διαβούλευση με την εταιρεία ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και, μάλιστα, επιβεβαίωσε ότι με τον κύριο Ηλία Αποστολίδη συναντήθηκε μία και μοναδική φορά, όταν ο δεύτερος τον ενημέρωσε τυπικά ότι η εταιρεία του έχει αναλάβει εργολαβικά να ασχοληθεί με το υπό κρίση θέμα χωρίς, όμως, να υπεισέλθουν ποτέ στις ουσιαστικές παραμέτρους του ζητήματος. Σε κάθε περίπτωση κανείς εκ των συμπολιτών μας δεν αντιλήφθηκε στην Κίμωλο κάποιο μέλος της εταιρείας ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ για τη διενέργεια της απαραίτητης αυτοψίας και την εκπόνηση των λοιπών οικονομικοτεχνικών μελετών με λογικό επακόλουθο η υπό κρίση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη να είναι προϊόν ξενόφερτης απομακρυσμένης διαχείρισης. Όπως πολύ εύστοχα επισημαίνεται στο υπ’ αριθ. 15279/20.02.2023 έγγραφο του Συνδέσμου των Απανταχού Κιμωλίων «Η Οδηγήτρια» με θεματικό τίτλο: «Επείγουσα αίτηση – πρόσκληση, σχετικά με την Διαβούλευση επί των προτάσεων της ΕΠΜ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέας - Κύθνου, Μήλου» το ως άνω πατριωτικό σωματείο απευθυνόμενο στην εταιρεία ΥΛΗ αναφέρει αυτολεξεί: «Θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα αρνηθείτε την μεγάλη αποτυχία διαδικτυακής διαβούλευσης της Παρασκευής 09 Δεκεμβρίου 2023, η οποία διεκόπη απότομα με την επίκληση από την εταιρία σας αβάσιμων προφάσεων, ενώ στην γενική διαδικτυακή ημερίδα, της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου 2023 δεν απευθύνθηκε καν πρόσκληση  από την εταιρία σας στο Σύνδεσμο μας και στους παραγωγικούς φορείς της Κιμώλου, ενώ δεν αναφέρθηκε σε αυτήν κάτι εξειδικευμένο για την Κίμωλο». Δεδομένης της χορηγηθείσης προσφάτως παράτασης στη διαβούλευση της προαναφερόμενης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές NATURA 2000 των νησιών των Κυκλάδων έως την 30η Απριλίου 2023 πάγια θέση της Δημοτικής μας Παράταξης είναι προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ενημέρωσης και ενεργούς συμμετοχής στους συμπολίτες μας να οργανωθεί στην Κίμωλο δημόσια διά ζώσης συνάντηση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου και των μελών των παραγωγικών φορέων της Νήσου με την αυτοπρόσωπη παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και με την δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και των κατοίκων της Κιμώλου μαζί με την επιπρόσθετη παρουσία εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την εκ των προτέρων ρητή δέσμευση των εκπροσώπων της εταιρείας ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κατά την διαδικτυακή διαβούλευση της Παρασκευής 09 Δεκεμβρίου 2022 με θέμα «Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) Περιοχών Natura 2000 Δήμου Κιμώλου, οι οποίοι απάντησαν ότι στο ενδεχόμενο παράτασης της επίμαχης διαβούλευσης θα μεταβούν, στην Κίμωλο για να προβούν σε επιτόπια διαβούλευση στην Κίμωλο, αλλά απαραδέκτως μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιήσει αυτή τους την εξαγγελία. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί έως σήμερα οι εκπρόσωποι της εταιρείας ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ έχουν αθετήσει την υπόσχεσή τους, αλλά αυτό που μας γεμίζει πολλά ερωτηματικά είναι γιατί ο Δήμαρχος Κιμώλου παρά την αντίθετη πρόβλεψη σε προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν τους απεύθυνε γραπτή επίσημη πρόσκληση, ως όφειλε, δικαιολογώντας ουσιαστικά την άρνηση των εκπροσώπων της εταιρείας ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ να μεταβούν στην Κίμωλο, οι οποίοι με διάφορες προφάσεις απαξιώνουν την Κίμωλο και τους εκ του Νόμου συνομιλητές τους! Δεν θέλουμε να κρύψουμε την απογοήτευσή μας που οι εκπρόσωποι της εταιρείας ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ δεν παρευρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σαββάτου, 25.02.2023 που επικεντρώθηκε στο υπό κρίση θέμα.

11. Αφήσαμε στο τέλος την αυτονόητη πρόταση της Δημοτικής μας Παράταξης επί του μεγαλύτερου και πλέον αδικαιολόγητου προβλήματος που έχει παρατηρηθεί σχετικά με το υπό κρίση ζήτημα που αφορά στην έλλειψη ή στην αργοπορημένη ή και εκπρόθεσμη ενημέρωση των συμπολιτών μας για το υπό κρίση ζήτημα. Όλοι μας από την αρχή του χρόνου είδαμε μια φωτογραφία του Δημάρχου Κιμώλου με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριο Γεώργιο Αμυρά, χωρίς να πληροφορηθούμε τίποτα σχετικά την ουσία της υπόθεσης, δηλαδή σχετικά με το αποτέλεσμα της συνάντησής τους αναφορικά με την διαβούλευση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης των περιοχών Natura 2000 της περιοχής μας. Τελικά τι έχει σημασία για εμάς τους πολίτες της Κιμώλου. Να καμαρώνουμε αναμνηστικές διαφημιστικές φωτογραφίες του Δημάρχου Κιμώλου με εκπροσώπους της πολιτικής ζωής του τόπου ή να γινόμαστε γνώστες των εξελίξεων επί των προβλημάτων της πατρίδας μας ώστε να μπορούμε να προτείνουμε και να διεκδικήσουμε λύσεις; Να θυμίσουμε στον κύριο Δήμαρχο Κιμώλου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κιμώλου συνεδρίασε για το θέμα αυτό την 14η.12.2022, ενώ η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια την 06.02.2023 (ΑΔΑ: Ρ4ΖΜΩΕ8-4ΙΑ), ήτοι πενήντα τέσσερις (54) ημέρες μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το εν λόγω θέμα και αυτό ύστερα από δημοσίευση Δελτίου Τύπου της Δημοτικής μας Παράταξης. Ποιόν εξυπηρετεί η επιτηδευμένη αργοπορία αυτή ή μήπως το υπό κρίση θέμα δεν χαρακτηρίζεται επείγον παρά τις ασφυκτικές προθεσμίες που έχουν τεθεί για την σχετική διαβούλευση; Άραγε, χωρίς δημοσιευμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ποιά προετοιμασία και επιχειρήματα ο Δήμαρχος Κιμώλου επισκέφτηκε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ομολογουμένως καυτό και επικίνδυνο θέμα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΜΠ) που εκπονείται για τις προστατευόμενες περιοχές «Natura  2000» των Νησιών της περιοχής μας; Δεν δικαιούτο ο κύριος Γεώργιος Αμυράς, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υφυπουργός να ενημερωθεί επίσημα για την ύπαρξη και τους αναλυτικούς λόγους που οδήγησαν στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου με την παρουσία και τη συμμετοχή δεκάδων διαμαρτυρόμενων συμπολιτών μας που αντιτάχθηκαν ομόφωνα, ομόψυχα και σθεναρά στις προωθούμενες ανεδαφικές και υπερβολικές ρυθμίσεις; Είναι πραγματικά παράλογο ότι από το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 57/14.12.2022 απόφασης του αποσπάσματος πρακτικού 17/14.12.2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου (ΑΔΑ: Ρ4ΖΜΩΕ8-4ΙΑ) παραλείφθηκε κάθε αναφορά του ειδικού αγορητή Δικηγόρου κυρίου Πέτρου Ράμφου, ο οποίος εντελώς εθελοντικά μας μύησε με παραστατικότητα και φερεγγυότητα στο θέμα, μας αποκωδικοποίησε τους κινδύνους και μας υπέδειξε κατευθύνσεις με αντικειμενικό τρόπο, χωρίς να προκαταβάλει τις αποφάσεις μας. Πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στην εξαιρετική ανάλυση του Δικηγόρου κυρίου Πέτρου Ράμφου, τα λεγόμενα του οποίου κυριολεκτικά λογοκρίθηκαν αφού ούτε επετράπη η μαγνητοσκόπηση της εισήγησής του ούτε η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται στην επιστημονική επιχειρηματολογία του; Επίσης, μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα του Δήμου Κιμώλου ακόμη και η Πρόσκληση σύγκλησης της 17ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου Κιμώλου, ενέργεια με άγνωστα κίνητρα και ύποπτες επιδιώξεις. Αφού ο Δήμαρχος Κιμώλου συναντάει εν κρυπτώ τον κύριο Γεώργιο Αμυρά, μήπως έχει βάση ο ισχυρισμός του επικεφαλούς της εταιρείας ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ότι έχει συνομιλήσει με τον Δήμαρχο Κιμώλου μαζί με μια κυρία πέντε φορές στην Κίμωλο; Ειλικρινά, εμείς δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε το Δήμαρχο Κιμώλου, ο οποίος αποτάσσεται τις συναντήσεις αυτές που μας έφεραν σήμερα προ ειλημμένων αποφάσεων και τετελεσμένων γεγονότων, αλλά η περιγραφόμενη υπόγεια τακτική του Δημάρχου Κιμώλου, δυστυχώς, άλλα φανερώνει! Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος Κιμώλου ο οποίος φέρεται να αντιδρά στην υπό κρίση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της εταιρείας ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ο ίδιος καλωσόρισε τους μελετητές της εταιρείας ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κατά την ημερίδα διαβούλευσης που έλαβε χώρα στη Μήλο την 25η.11.2022! Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί και γι’ αυτό ζητάμε να καθοριστεί ένα ραντεβού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριο Γεώργιο Αμυρά στο οποίο εκτός από το Δήμαρχο Κιμώλου θα μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος το επιθυμεί. Τέλος, αποδεχόμαστε ην πρόταση του πρώην Κοινοτάρχη κυρίου Αγγελέτου Κανά για συγκέντρωση υπογραφών, ενέργεια στην οποία θα έπρεπε ήδη να έχουμε προβεί, αρκεί το προς υπογραφή κείμενο να μην προσδιορίζεται από κομματικές ταυτότητες και ιδεολογικές αγκυλώσεις. Στην προσπάθειά μας αυτή πρέπει να συνεργαστούμε και να συμπορευθούμε ευρύτερα σε τοπικό και εθνικό πλαίσιο με ευρύτερους φορείς πάσης διαβάθμισης διότι όταν η μάχη γίνεται συλλογικά πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες επιτυχίας. Τελειώνοντας ευχόμαστε μέσα στο επόμενο δίμηνο στο οποίο θα διαρκέσει η διαβούλευση  να συναντηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κιμώλου περισσότερες φορές για να συζητήσουμε επί του θέματος και να μην ξανακληθούμε πάλι στις 28 Απριλίου, δύο μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία. Ελπίζω ο Δήμος Κιμώλου να βγει ωφελημένος από αυτή την δίμηνη παράταση της διαβούλευσης και να μην είναι απλώς ένα επιπλέον χάσιμο χρόνου!     

Αυτές είναι έντεκα (11) βασικές προτάσεις της Δημοτικής μας Παράταξης «Κίμωλος – Νέα Πορεία Εμπρός» σχετικά με την «Διαβούλευση επί των προτάσεων της ΕΠΜ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέας – Κύθνου, Μήλου, οι οποίες θα εξειδικευθούν ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και θα λάβουν την μορφή στοχευμένων παρεμβάσεων. 
Ακόμη, όμως, περιμένουμε τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής….. ή μήπως η Δημοτική Αρχή κάνει για ακόμη μία φορά «τον Κινέζο» και μάλιστα υπό την διττή έννοια, ήτοι α) κάνει ότι δεν καταλαβαίνει  - απαντά με σοφιστείες χωρίς ουσιαστικά να απαντά, β) αντιγράφει κάνοντας ξεπατικοσούρα τις προτάσεις άλλων υγιών φορέων τους οποίους μιμείται απροκάλυπτα και μηχανικά ενώ παράλληλα για ξεκάρφωμα τους απαξιώνει μειωτικά εξαπολύοντας πάσης φύσεως επιθέσεις εναντίον τους!!       

Νήσος Κίμωλος Νομού Κυκλάδων, Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης,
με την επωνυμία «Κίμωλος, Νέα Πορεία Εμπρός»

Ιωάννης Μ. Βεντούρης"

Newsroom Cyclades Voice

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 88


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.