"Κίμωλος, Νέα Πορεία Εμπρός": Καταχρηστική ενέργεια η επεξεργασία δημοτικών τελών στα τέλη Οκτωβρίου 2022

Δημοσίευση: 16.10.2022, 14:55

«Ο Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Εμμ. Βεντούρης θυμήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2022 να εισάγει προς επεξεργασία στην Οικονομική Επιτροπή τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης και τα αντίστοιχα τέλη κοιμητηρίου, έτους 2022, προδήλως καταχρηστική ενέργεια που συνιστά σκοπούμενη και σκανδαλώδη προώθηση διαπιστωμένων εκπρόθεσμων και παράνομων συντελεστών που υπονομεύουν του καταναλωτές», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Κιμώλου "Κίμωλος, Νέα Πορεία Εμπρός", Ιωάννης Μ. Βεντούρης...

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του επικεφαλής της παράταξης  "Κίμωλος, Νέα Πορεία Εμπρός", Ιωάννη Μ. Βεντούρη:

"Προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και για περαιτέρω χορήγηση διευκρινιστικών απαντήσεων από τους αρμόδιους φορείς, ήτοι ενδεικτικά το Υπουργείο Εσωτερικών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και το Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θέμα: «Ο Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Εμμ. Βεντούρης θυμήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2022 να εισάγει προς επεξεργασία στην Οικονομική Επιτροπή τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης και τα αντίστοιχα τέλη κοιμητηρίου, έτους 2022, προδήλως καταχρηστική ενέργεια που συνιστά σκοπούμενη και σκανδαλώδη προώθηση διαπιστωμένων εκπρόθεσμων και παράνομων συντελεστών που υπονομεύουν του καταναλωτές»

----------------
Όπως πλέον είναι πολύ γνωστό στην Κίμωλο με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής παρατηρείται μέγιστος βαθμός διαφθοράς και κακοποίησης των διοικητικών θεσμών και παραχάραξη των τυπικών διαδικασιών, ζημιογόνα κατάσταση που θίγει τον πυρήνα των συμφερόντων όλων των δημοτών. Η αρνητική, όμως, αυτή εικόνα του Δήμου Κιμώλου αντί να βελτιώνεται με τη βοήθεια και τον έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου χειροτερεύει με γεωμετρική πρόοδο. 
Σε επίρρωση του ισχυρισμού μας παραθέτουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Την 13η.10.2022 τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου λάβαμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 1250/13.10.2022 ηλεκτρονική πρόσκληση για συμμετοχή στην 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου, η οποία προγραμματίστηκε για την Τρίτη 18.10.2022.
Η κατάπληξη μας, όμως συνίσταται στο απαράδεκτο γεγονός ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συγκεκριμένης συνεδρίασης εξαντλούνται σε προτάσεις της Δημοτικής Αρχής που καλούν σε λήψη παράνομων αποφάσεων, ήτοι α) στην επιβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022, β) στην επιβολή και τον καθορισμό των συντελεστών των τελών και των δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2022 και γ) τον καθορισμό των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίου 2022.
Θυμίζουμε εμφατικά ότι την ημέρα της επίμαχης συνεδρίασης, ήτοι την 18η.10.2022, δηλαδή την διακοσιοστή ενενηκοστή πρώτη ημέρα (291) ημέρα του χρόνου και μόλις εβδομήντα τέσσερις (74) ημέρες πριν από το πέρας του έτους 2022, η Δημοτική Αρχή Κιμώλου ωσάν να ξυπνά από ένα βαθύ λήθαργο εισάγει αυθαίρετα προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κιμώλου τα ως άνω θέματα προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές συμβουλευτικές εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαμόρφωση και τον προσδιορισμό του συνόλου των κατηγοριών των ανταποδοτικών τελών με αναδρομικότητα διακοσίων ενενήντα μιας (291) ημερών, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαγορευμένο. Πιο συγκεκριμένα, τα προαναφερόμενα θέματα είναι αυτονόητο και ευρέως γνωστό ότι δεν μπορούν να αξιολογηθούν νόμιμα από κανένα συλλογικό όργανο του Δήμου Κιμώλου ή οποιουδήποτε άλλου Δήμου καθώς παραβιάζουν κατάφωρα τις αυστηρές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί απαγόρευσης της αναδρομικότητας των διοικητικών πράξεων.
Με απλά λόγια, η Δημοτική Αρχή Κιμώλου λόγω της αδιανόητης και αδικαιολόγητης ολιγωρίας της δεν νομιμοποιείται πλέον να καθορίσει κανενός είδους και μορφής αναδρομικά ανταποδοτικά τέλη για το έτος 2022 παρά μόνο οφείλει να ορίσει τα αντίστοιχα τέλη για το υπόλοιπο του έτους 2022 και για το έτος 2023, ενέργεια την οποία αδικαιολόγητα παραλείπει! Το θλιβερά παράδοξο, όμως είναι ότι τα ίδια ακραία φαινόμενα διοικητικής ανεπάρκειας και διαχειριστικής ασυδοσίας στην Κίμωλο σχετικά με τα ανταποδοτικά τέλη είχαν επισυμβεί κατά αναλογία και το προηγούμενο έτος, δηλαδή το 2021 χωρίς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου να ευαισθητοποιηθεί αξιολογώντας τις αιτιάσεις και τις διαμαρτυρίες της Δημοτικής Παράταξης της Μείζονος Αντιπολίτευσης με την επωνυμία «Κίμωλος – Νέα Πορεία – Εμπρός», τις οποίες απέρριψε σιωπηρά λόγω της επιτηδευμένης παρέλευσης του διμήνου ενώ η 2η Ειδική Επιτροπή των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 δεν αποφάνθηκε επί της ουσίας των διαλαμβανομένων διότι τάχα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κιμώλου και οι πολίτες της Κιμώλου που είχαν προσφύγει εναντίον των ανταποδοτικών τελών του Δήμου Κιμώλου έτους 2021 που εφαρμόστηκαν αναδρομικά για χρονικό διάστημα πλέον των εννέα (9) μηνών στερούνταν εννόμου συμφέροντος!
Δεδομένου ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν έχει πράξει, άγνωστο γιατί, τα νόμιμα στην περίπτωση των ανταποδοτικών τελών του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2021 έχουμε βάσιμες υποψίες ότι και φέτος βιώνουμε ένα ακόμη είδος αυτεπάγγελτης συγκάλυψης που, δυστυχώς, πλέον αποδεικνύεται ότι επιχειρείται συστηματικά στην Κίμωλο. Για το λόγο αυτό απευθυνόμαστε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και ζητάμε να μας εξηγήσει με ποιά επιχειρήματα και για ποιόν λόγο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου πράττει διαφορετικά από τις υπόλοιπες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Άραγε, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου υποχρεούται να ακολουθεί διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο από αυτό που εφαρμόζει εκ της θέσεώς του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας; Αλήθεια, με ποιά λογική στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιβολή ανταποδοτικών τελών δεν επιτρέπεται να παράγουν έννομα αποτελέσματα σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή τους ή την κοινοποίησή τους και ως εκ τούτου ακυρώνονται ενώ στην Κίμωλο οι ίδιες αποφάσεις παράγουν έννομα αποτελέσματα ακόμη και όταν οι σχετικές αποφάσεις ψηφίζονται στο τέλος του χρόνου και αφορούν σε ολόκληρο το έτος;
Τελικά στην Κίμωλο εφαρμόζονται οι Νόμοι ή όχι και ποιοί ακριβώς Νόμοι εφαρμόζονται και γιατί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα, κλείνει τα αυτιά στα διαρκή παράπονα και αντίστοιχα σιωπά διαιωνίζοντας αυτούς τους παραλογισμούς και τις μεγάλου βαθμού έκνομες καταστάσεις προσφέροντάς τους έμμεση κάλυψη και προστασία;
Τα ίδια συνέβησαν πέρυσι, τα ίδια και χειρότερα επαναλήφθηκαν φέτος, τα ίδια αναμένεται να πραγματοποιηθούν με μαθηματική ακρίβεια και του χρόνου. Δεν έχει ευθύνη για την παράλογη κατάσταση αυτή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου; Τι έπραξε και τι έχει σκοπό να πράξει για να σταματήσει αυτή τη διοικητική κατρακύλα στο Δήμο Κιμώλου; Με ποιά λογική οι πολίτες της Κιμώλου οφείλουν να υπακούουν στους Νόμους της Πολιτείας αφού δεν προσαρμόζεται στους ίδιους Νόμους πρώτα η ίδια η Διοίκηση του Δήμου που οφείλει εκ του ηγετικού της ρόλου να παρουσιάζει προς μίμηση το καλό παράδειγμα; Ποιά είναι στην πράξη η προστασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στα δίκαια συμφέροντα των κιμωλιατών  και ιδίως των καταναλωτών; Γιατί, άραγε να αναγκαστούν να επιβαρυνθούν οικονομικά οι κιμωλιάτες τα τραγικά σφάλματα και τις παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής της Κιμώλου, η οποία παραμένει στο απυρόβλητο να ενεργεί ανέλεγκτα και γιατί να αναγκαστούν να πληρώσουν οι κιμωλιάτες Δημοτικά Τέλη, τα οποία εκ του Νόμου είναι παράνομα;
Για να μην υπάρχουν  αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες για όσα αυτονόητα προαναφέρθηκαν και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας παραθέτουμε  κατωτέρω ατόφια την υπ’ αριθ. πρωτ. 69698/18.04.2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία αποφαίνεται με σαφήνεια επί του ίδιου ακριβώς θέματος, το οποίο μας απασχολεί. Η προαναφερόμενη απόφαση ρυθμίζει κατ’ αναλογία με τρόπο που για λόγους συνέπειας της έννομης τάξης θα έπρεπε να εφαρμόζεται και στην Κίμωλο, αλλά περιέργως δεν εφαρμόζεται στην Κίμωλο και δεν κατανοούμε το γιατί.
Δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας συνοψίζει με πολύ εύληπτο τρόπο ολόκληρη την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, δεν αναφερόμαστε εκ νέου στους λόγους που συνηγορούν στην απαγόρευση της αναδρομικότητας των αποφάσεων επιβολής των ανταποδοτικών τελών στους Δήμους, αλλά, αντίθετα, παραπέμπουμε ευθέως στα επιχειρήματα και τη συλλογιστική που εμπεριέχονται στην κάτωθι υποδειγματική απόφαση, στο περιεχόμενο της οποίας παραπέμπουμε ευθέως και στο διατακτικό της οποίας εναρμονίζουμε τις διεκδικήσεις μας.

Επειδή, στην ελληνική διοικητική έννομη τάξη δεν νοούνται διαφοροποιήσεις στην αντιμετώπιση ίδιων περιπτώσεων, οι οποίες θα πρέπει να τυγχάνουν παρεμφερούς μεταχείρισης και δικαιοδοτικής κρίσης καθώς υπάγονται στο ίδιο νομοθετικό καθεστώς. Υπό αυτό το πρίσμα δεν είναι νοητό να ακυρώνεται στην πράξη από μια Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Χώρας απόφαση περί επιβολής ανταποδοτικών τελών που ψηφίστηκε την 21η Μαρτίου του 2022 και να μην ακυρώνεται ίδια απόφαση περί επιβολής ανταποδοτικών τελών που στην καλύτερη περίπτωση θα ψηφιστεί τέλος Οκτωβρίου 2022. Δηλαδή, ενοχλεί η παράνομη αναδρομικότητα από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 20 Μαρτίου 2022, αναδρομικότητα ούτε τριών μηνών και δεν ενοχλεί η δεκάμηνη παράνομη αναδρομικότητα από 1η Ιανουαρίου 2022 έως τα τέλη Οκτωβρίου 2022 που προωθείται στο Δήμο Κιμώλου για δεύτερη συνεχή χρονιά; Εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στους Δημάρχους της Χώρας ανάλογα με ποιά Δημοτική Αρχή μας είναι αρεστή και ως εκ τούτου λαμβάνει το προνόμιο της ασυλίας και ποιά όχι την οποία καταδικάζουμε εκ των προτέρων ή η ανωτέρω διάκριση μεταξύ των Δήμων οφείλεται σε διαφορετικούς λόγους που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε;
Επειδή, η Πολιτεία έχει θέσει ένα πλαίσιο ρύθμισης των θεμάτων των καταναλωτών, ως ευάλωτης και κατ’ επέκταση ευαίσθητης παραγωγικής κατηγορίας του πληθυσμού που χρήζει ευρύτερης προστασίας. Αποτελεί γενική αρχή ότι οι καταναλωτές δικαιούνται να μην πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη όταν αυτά δεν έχουν θεσπιστεί με νόμιμες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να εφαρμόζονται αναδρομικά. Ως εκ τούτου η μία και μοναδική αλήθεια είναι ότι για το Δήμο Κιμώλου για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2022 έως τα τέλη Οκτωβρίου 2022 οι κιμωλιάτες δεν υποχρεούνται να πληρώσουν ούτε ένα (1) Ευρώ ούτε για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ούτε για τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης ούτε για τα τέλη κοιμητηρίου. Πραγματικά είναι ιδιαίτερα λυπηρό ότι με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου από το προηγούμενο έτος δεν λήφθηκε καμία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να εισάγει ανταποδοτικά τέλη στο Δήμο από 1η Ιανουαρίου 2022 έως και σήμερα. Επομένως, οι δημότες της Κιμώλου δικαιούνται να μην πληρώσουν προδήλως παράνομες χρεώσεις που ουδόλως τους επιβαρύνουν, αλλά τους επιβάλλονται καταχρηστικά. Όμως, ο Δήμαρχος Κιμώλου εν γνώσει της παρανομίας επιτρέπει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου να εισπράττει ήδη ανταποδοτικά τέλη για την νομιμοποίηση των οποίων δεν υφίσταται η απαραίτητη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου!
Επειδή, το επιχείρημα ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εισπραχτούν τα χρήματα αυτά ακόμη και αν είναι τελείως παράνομα γιατί είναι αναγκαία έσοδα για το Δήμο Κιμώλου είναι πλασματικό και παραπλανητικό διότι δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση από το Νόμο στην απαγόρευση της αναδρομικής επιβολής ανταποδοτικών τελών. Η ευθύνη υφίσταται, αλλά βαρύνει αποκλειστικά τη Δημοτική Αρχή Κιμώλου και σύσσωμα τα μέλη της Δημοτικής Αρχής οφείλουν να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν και μεταφορικά και κυριολεκτικά από ίδιους πόρους και μέσα. Τα μέλη της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου έχουν ονοματεπώνυμα καθώς η Δημοτική Αρχή Κιμώλου αποτελείται από τους Βεντούρη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ ως Δήμαρχο, τον Σάρδη Παναγιώτη (Τάκη) του Φρατζέσκου ως Αντιδήμαρχο, την Βαμβακάρη Ελισάβετ του Αντωνίου ως Αντιδήμαρχο, και τους Μουστάκα Ειρήνη – Μαρία του Ματθαίου, Λογοθέτη Ροζάννα του Αντωνίου, Βεντούρη Ιάκωβο (Τζακ) του Μάρκου, Σάρδη Χαράλαμπο του Ιωάννη και Μουστάκα Κωνσταντίνο του Νικολάου (Στεφανούλας). Η αδιάσειστη αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί και όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι τους στήριξαν (Αφεντάκης Σταύρος του Εμμανουήλ) ευθύνονται για τα γεγονός ότι δεν θεσπίστηκαν τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης και κοιμητηρίου στην Κίμωλο για το δεκάμηνο από 1η Ιανουαρίου 2022 έως και σήμερα. Αυτοί που σφάλουν πρέπει να πληρώσουν και όχι να πληρώσουν τις αμαρτίες τρίτων προσώπων οι ανυποψίαστοι και καθ’ όλα καλόπιστοι καταναλωτές της Κιμώλου. Η ευθύνη είναι προσωποπαγής και δεν επιτρέπεται να  μεταφέρεται μετακυλώντας αναζητώντας αθώα εξιλαστήρια θύματα!
Επειδή, το πρόβλημα της μη λήψης απόφασης περί των ανταποδοτικών τελών στην Κίμωλο δεν είναι κάτι πρόσφατο ούτε συμπτωματικό ή συγκυριακό, αλλά μας απασχολεί αμείωτα ήδη από το έτος 2021, με αποτέλεσμα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου να είναι απολύτως ενημερωμένη για τις τραγικές παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής. Εντύπωση, όμως προκαλεί το γεγονός ότι η προϊσταμένη Αρχή του Δήμου Κιμώλου δεν έχει επιβάλλει μέχρι σήμερα καμία ποινή ενώ δεν έχει διενεργήσει κανενός είδους πειθαρχικού ελέγχου στους ιθύνοντες, με αποτέλεσμα αυτοί να συνεχίζουν να λειτουργούν με τον ίδιο παράνομο τρόπο, αφού χαίρουν της ατιμωρησίας που τους παρέχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία δεν εξασφαλίζει στην Κίμωλο την ισότιμη εφαρμογή του Νόμου. Ενδεικτικό είναι ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν έχει απευθύνει την παραμικρή γραπτή σύσταση στα μέλη της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου προκειμένου να τους επιστήσει την προσοχή στην τήρηση των εκ του Νόμου προθεσμιών, οι οποίες στην Κίμωλο όχι απλά παραβιάζονται, αλλά καταργούνται συθέμελα. Αφού ο Δήμος Κιμώλου υπολειτουργεί για δύο συνεχόμενα χρόνια καθώς στην ουσία εκτός ολίγων ημερών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των δύο ετών 2021 και 2022 δεν διαθέτει οικονομικό προϋπολογισμό πώς δικαιολογείται ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν έχει προβεί στη λήψη απόφασης για τη διενέργεια κάποιου είδους οικονομικού ελέγχου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κιμώλου, κάτι που διενεργεί στο γειτονικό Δήμο Μήλου, ο οποίος εμφανίζεται καθ΄ όλα υγιής και λειτουργικός;
Επειδή, η Δημοτική Αρχή Κιμώλου για το έτος 2022 δύναται να προβεί σε ψήφιση των ανταποδοτικών τελών μόνο των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου εάν και εφόσον κινηθεί άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση. Για τους προηγούμενους μήνες του έτους 2022 πλέον δεν μπορεί να πράξει ουδέν καθόσον δεν είναι επιτρεπτή η λήψη απόφασης περί καθορισμού των ανταποδοτικών τελών, η οποία να επεκτείνεται σε αναδρομικό χρόνο. Πόσο μάλλον στην περίπτωσή μας που έχουν παρέλθει άπρακτοι δέκα (10) ολόκληροι μήνες παρά τις σχετικές ενημερώσεις και επισημάνσεις της Δημοτικής μας Παράταξης. Για τον προσδιορισμό των ανταποδοτικών τελών των δύο μηνών που εναπομένουν πριν το τέλος του 2022, ήτοι του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2022 είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε για το ύψος των ανταποδοτικών τελών. Δυστυχώς, όμως, έχουμε βάσιμες ενδείξεις ότι για ακόμη μία φορά οι απόψεις μας θα αποσιωπηθούν από τη Δημοτική Αρχή Κιμώλου, η οποία έχει μάθει σαν κακομαθημένο παιδί της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου να επιβάλλει τις απόψεις της ακόμη και αν είναι έκδηλα παράνομες και για να πετύχει το σκοπό της δε διστάζει να σπιλώνει τις περισσότερες φορές με ειρωνικά σχόλια και απαξιωτική διάθεση όχι μόνο τις προσωπικότητές μας, αλλά και τις θέσεις και τις τοποθετήσεις των μελών της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Κιμώλου που διατυπώνονται για να εισφέρουν στον γόνιμο διάλογο, ο οποίος ούτε κατά διάνοια υφίσταται στην Κίμωλο.
Επειδή, η υπομονή μας έχει εξαντληθεί και η επίλυση του σχετικού ύψιστης σημασίας ζητήματος των ανταποδοτικών τελών στην Κίμωλο που κατά παράβαση Νόμου επιβάλλονται αναδρομικά πρέπει να αναζητηθεί σε τελική ανάλυση ακόμη και με τη δικαστική οδό με την συνακόλουθη διεκδίκηση των σχετικών εύλογων αποζημιώσεων από την αθέμιτη συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου, σε συνδυασμό με την επιμελημένη αδράνεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου να επαναφέρει τη νομιμότητα σε ένα τόσο σημαντικό θέμα για τη λειτουργία του Δήμου Κιμώλου. Δηλαδή, ο καθιερωμένος θεσμικός έλεγχος νομιμότητας, στον οποίο οφείλει να προβαίνει κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην Κίμωλο αλλοιώνεται καταλυτικά και μεταβάλλεται ουσιωδώς, αφού ο τυπικός έλεγχος νομιμότητας που θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση χωρίς εξαιρέσεις μετατρέπεται σε καθαρόαιμο έλεγχο σκοπιμότητας, αφού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου κατά το δοκούν άλλοτε εφαρμόζει το Νόμο και άλλοτε όχι, όπως στην περίπτωση της αναδρομικότητας των ανταποδοτικών τελών στην Κίμωλο, παραβλέπει σκοπίμως το σύνολο της νομοθεσίας και σφυρίζει αδιάφορα σιωπώντας προκλητικά στα διατυπωμένα παράπονα της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Κιμώλου, τα οποία απορρίπτει σιωπηρώς!
Επειδή, τίθεται μεγάλο ζήτημα για την ποιότητα της εργασίας του λογιστικού γραφείου που έχει αναλάβει την εκπόνηση της προεργασίας για τον καθορισμό των πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών στο Δήμο Κιμώλου. Δεν είναι εύκολα πιστευτό το επιχείρημα ότι το εν λόγω εξειδικευμένο γραφείο που πρωτοστατεί από γνώσεις και τεχνογνωσία στον οικείο κλάδο των επιχειρήσεων δεν γνωρίζει ότι απαγορεύεται η αναδρομική ισχύς των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων περί καθορισμού των ανταποδοτικών τελών. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση αυτής της εκτροχιασμένης κατάστασης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία οφείλει να μεριμνήσει για την επιστροφή του Δήμου Κιμώλου στην ομαλότητα με όλους τους νόμιμους τρόπους και τις μεθόδους που σέβονται τους όρους του Νόμου, χωρίς υποκειμενισμούς, υποκρισίες, μεθοδεύσεις, οχαδερφισμούς και αθέμιτους συμβιβασμούς ή υπόγειες συμφωνίες.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
με την έγγραφη συναίνεσή μας  να διαβιβαστεί η παρούσα σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία ή Αρχή κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αξιότιμο κύριο Πολύκαρπο Πολυχρονάκη, την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και την Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «Συνήγορος του Καταναλωτή» να μας χορηγήσει γραπτή απάντηση στα κάτωθι βάσιμα και επείγοντα ερωτήματα:

1. Επιτρέπεται στο Δήμο Κιμώλου να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου 2022 τις τυπικές  διαδικασίες για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης και κοιμητηρίου, οι οποίες βάσει των εισηγήσεων της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου προορίζονται να ισχύσουν αναδρομικά καθ’ όλο το χρονικό διάστημα του 2022, εμφανίζοντας αναδρομικότητα τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα μίας (291) ημερών; Αν δεν επιτρέπεται παρακαλούμε όπως ενημερωθεί άμεσα η Δημοτική Αρχή Κιμώλου για να μην ταλαιπωρούνται άδικα τα συλλογικά όργανα του Δήμου. Αν πάλι στην απίθανη περίπτωση κριθεί ότι επιτρέπεται  η αναδρομικότητα των αποφάσεων που καθορίζουν τα ανταποδοτικά τέλη παρακαλούμε όπως μας παραθέσετε την αναλυτική επιχειρηματολογία σας, η οποία εκ των προτέρων προσκρούει ευθέως στην τεκμηριωμένη κρίση του αξιότιμου κυρίου Κωνσταντίνου Λ. Παππά, Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος έκρινε επί του ίδιου, ακριβώς, θέματος εκδίδοντας την υπ’ αριθ. 69698/18.04.2022 πρόσφατη απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΜΥΟΡ10-Δ9Ο), η οποία περιλαμβάνεται αυτούσια στην παρούσα επιστολή.

2. Υποχρεούνται οι κάτοικοι της Κιμώλου στην καταβολή των ανταποδοτικών τελών α) καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, β) ύδρευσης και αποχέτευσης και γ) κοιμητηρίου για το χρονικό διάστημα των δέκα (10) μηνών από 1η Ιανουαρίου 2022 έως σήμερα δεδομένου ότι μέχρι τώρα δεν υφίσταται ουδεμία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να ρυθμίζει τα θέματα αυτά; Αφού απαγορεύεται η αναδρομική ισχύς των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών πώς είναι δυνατόν οι καταναλωτές να προστατευθούν από εκπρόθεσμες αποφάσεις που περιλαμβάνουν στο διατακτικό τους πρόβλεψη για αναδρομική εφαρμογή των πάσης φύσεως ανταποδοτικών τελών για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών; Σε κάθε περίπτωση η περαιτέρω σιωπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επί του θέματος ισοδυναμεί με συγκάλυψη και σίγουρα ενέχει σοβαρές ευθύνες.

3. Γιατί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου διά του αξιότιμου Συντονιστή κυρίου Πολύκαρπου Πολυχρονάκη αν και γνωρίζει την παράνομη αναδρομική ισχύ των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου για τα ανταποδοτικά τέλη, η ποία έλαβε χώρα στην Κίμωλο και στο προγενέστερο έτος 2021 δεν έπραξε τίποτα σχετικά και επέτρεψε να ισχύσουν στην Κίμωλο ολοφάνερα παράνομες αποφάσεις; Έστω και τώρα προθυμοποιείται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες διοικητικού και πειθαρχικού ελέγχου με την επιβολή των αντίστοιχων ποινών και κυρώσεων στους υπαιτίους αυτής της κατάστασης ή θα συνεχίσει να παρουσιάζει  στην Κίμωλο συμβολικό ρόλο που δεν εγγυάται ούτε την ορθή εφαρμογή του Νόμου ούτε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών;"

Νήσος Κίμωλος, Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022
ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης,
με την επωνυμία «Κίμωλος, Νέα Πορεία Εμπρός»

Ιωάννης Μ. Βεντούρης 

Newsroom Cyclades Voice

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 117


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.