Ολοήμερο σχολείο: Σε ποια σχολεία των Κυκλάδων ξεκινά το νέο διευρυμένο ωράριο

Δημοσίευση: 04.08.2022, 17:53
Τελευταία Ενημέρωση: 04.08.2022, 18:52

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την Πέμπτη τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ (αντί 4 μμ που ίσχυε μέχρι σήμερα). Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Δείτε σε ποια σχολεία των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου, αλλά και όλης της χώρας ξεκινά το νέο διευρυμένο ωράριο...
(Φωτογραφία: Cyclades Voice)

Ο στόχος του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος είναι διττός: 

Αφ’ ενός, η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, μέσω:

 • δραστηριοτήτωνόπως εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων
 • επιπλέον χρόνουγια μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο σχολείο.

Αφ’ ετέρου, η υποστήριξη της οικογένειας, με: 

 • προσέγγιση του σχολικού με το εργασιακό ωράριοτων γονέων,
 • περισσότερο ελεύθερο, δημιουργικό χρόνοστο σπίτι, εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο,
 • επέκταση των δωρεάν παροχώνεκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση όλων των μαθητών στο διευρυμένο ολοήμερο είναι ελεύθερη, χωρίς κανένα κριτήριο συμμετοχής.

Οι γονείς θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο διευρυμένο Ολοήμερο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και πριν την έναρξη των μαθημάτων, από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Ανακοινώνουμε σήμερα τις σχολικές μονάδες που θα εφαρμόσουν από τη νέα σχολική χρονιά το διευρυμένο ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 5:30 μμ. Η νέα αυτή πρωτοβουλία έχει διττή στόχευση: αφ’ ενός να εξασφαλίσει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αφετέρου να στηρίξει τους εργαζόμενους γονείς, επιτυγχάνοντας μια μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ σχολικού ωραρίου και ωραρίου των εργαζόμενων γονέων. Δημιουργούμε ένα σχολείο μέσα στην κοινωνία, με μαθητές που εκφράζονται δημιουργικά μέσα από νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έχουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο στο σπίτι. Και με γονείς που μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στον εργασιακό βίο, απολαμβάνοντας πιο ποιοτικές παροχές από τη δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση».

Δείτε σε ποια σχολεία των Κυκλάδων ξεκινά το διευρυμένο ωράριο

Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΟΥ_9290169
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ_9290003
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ_9290012
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ_9290014
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ_929002196
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ_9290025
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ_ 9290026
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ_9290017
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ_9290039
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ_9290040
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ_9290043
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ_929057
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ_9290063
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ_9290107
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ_9290134
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ_9290266
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ_ 9290137
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ_9290067
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ_9290128
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ_9290148

Δείτε σε ποια σχολεία της Δωδεκανήσου ξεκινά το διευρυμένο ωράριο

Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ_9100107
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100108
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100110
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ_9100045
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ_9100244
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100191
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100255
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100262
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙ ΡΟΔΟΥ_9100127
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ_9100064
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ_9521608
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ_9100071
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ_9100134
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ_9100077
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΙΤΣΩΝ_9100073
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝΑΣΡΟΔΟΥ_9100137
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ_9100002
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ_9100004
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ_9100008
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ_9520740
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ "ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΑΡΡΑΦΤΗΣ"_9100017
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ- ΚΩ_9100022
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ_9100023
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ_9100153
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ_9100145
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ_9100146

Η σχετική ΥΑ με τον πίνακα όλων των σχολείων εδώ

Newsroom Cyclades Voice

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 121


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
 • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
  προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
 • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
 • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
 • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
 • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
 • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.