Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου - Επιστολή Ιωάννη Βεντούρη προς τη Διεύθυνση Κοινωφελών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Δημοσίευση: 05.10.2021, 18:46
Τελευταία Ενημέρωση: 05.10.2021, 19:09

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Κιμώλου «Κίμωλος – Νέα Πορεία Εμπρός», Ιωάννης Μ. Βεντούρης, με επιστολή του προς τη Διεύθυνση Κοινωφελών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ζητεί "να προβεί στις νομιμοποιητικές ενέργειες δικαστικής εκπροσώπησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στη δικάσιμο της 07.10.2021 κατά την οποία συζητείται στο Εφετείο Πειραιά η αίτηση τροποποίησης των καταστατικών σκοπών του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου» προκειμένου η εν λόγω Υπηρεσία να αποτελέσει θεσμική εγγύηση για τον σεβασμό της βούλησης του εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη...

... ο οποίος με περισσή αγάπη προσέφερε στη Νήσο Κίμωλο τον Οίκο Περιθάλψεως για την προσφορά εντός αυτού ποιοτικών υπηρεσιών Γηροκομείου (Άσυλο Πτωχών και εγκαταλημμένων γερόντων) και σήμερα η Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου προσπαθεί να μεταβάλλει τη χρήση του τελείως άστοχα και αλλοτριωτικά."

Επίσης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Κιμώλου, Ιωάννης Μ. Βεντούρης, ζητεί από τη Διεύθυνση Κοινωφελών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:

- Να ενημερώσει επίσημα για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της επιστολής του τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο του κράτους που θα παρασταθεί εκπροσωπώντας την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στο προαναφερόμενο Δικαστήριο.

- Να γίνει σεβαστό το από 27.02.2020 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ που επισφράγισε την ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε την ίδια ημερομηνία ο Δήμος Κιμώλου στην Νήσο Κίμωλο, στο οποίο υπερψηφίστηκε η πρόταση του Δημάρχου Κιμώλου Κωνσταντίνου Βεντούρη να εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος από το σώμα ώστε να μεταφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αφεντακείου Κληροδοτήματος στο οποίο αποτελεί ex officio μέλος του, το τελικό ψήφισμα της εν λόγω ημερίδας, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να ζητηθεί μία σύντομη αναβολή από την δικάσιμο της εκδίκασης της αίτησης τροποποίησης των καταστατικών σκοπών του υπό κρίση Ιδρύματος για τους ακόλουθους δώδεκα (12) αναλυτικά περιγραφόμενους  κατωτέρω λόγους προκειμένου να δοθούν στην κιμωλιάτικη κοινωνία οι δέουσες πληροφορίες και οι αναγκαίες εξηγήσεις για τη λήψη τόσο σημαντικών αποφάσεων, διευκρινίσεις που με πρώτιστη ευθύνη της Διοίκησης του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου ουδέποτε δόθηκαν.

Το πλήρες και ακριβές περιεχόμενο του προαναφερόμενου ψηφίσματος έχει ως κάτωθι:

ΤΕΛΙΚΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

"Κοινή και παγιωμένη συνισταμένη των πορισμάτων που προέκυψαν από τις εκτενείς συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην ημερίδα που διοργάνωσε με επιτυχία ο Δήμος Κιμώλου την 27η.02.2020 είναι η άμεση και επιτακτική ανάγκη να ζητηθεί από τη Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος να αιτηθεί η τελευταία μέσω του πληρεξουσίου Δικηγόρου της μία σύντομη αναβολή της εκδίκασης της αίτησης τροποποίησης των καταστατικών σκοπών του εν λόγω Ιδρύματος κυρίως για τους κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενους κρίσιμους και σπουδαίους λόγους:

1) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ως βασική πιθανή εναλλακτική η πρακτική δυνατότητα λειτουργίας στον «Οίκο Περιθάλψεως» και ολοήμερης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων με παροχή υπηρεσιών υγείας. Η προοπτική αυτή πρέπει να παραμείνει ξεκάθαρα ενεργή ακόμη και αν δεν μπορεί για αντικειμενικούς λόγους να υλοποιηθεί άμεσα, αλλά οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα αποτελεί τουλάχιστον έναν εφικτό απώτερο ή μακροπρόθεσμο στόχο, τον οποίο δεν είναι νοητό να απεκδυόμαστε νομικά. Αν, επί παραδείγματι, ο νόμος επιτρέψει την επαναλειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο κτίριο του ευεργέτη χωρίς τις αυστηρές προϋποθέσεις που απαιτούνται σήμερα γιατί εμείς αποκλείουμε τη δυνατότητα αυτή με το να καταργούμε από τους σκοπούς του Αφεντακείου Κληροδοτήματος τη λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων; Άλλωστε, μια τροποποίηση των καταστατικών σκοπών, η οποία πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη προοπτική, αφού οφείλει να ισχύει για πάρα πολλά χρόνια πώς μπορεί να προγραμματιστεί με γνώμονα αυστηρά τις σημερινές οικονομικές δυνατότητες του εν θέματι Ιδρύματος, οι οποίες στο μέλλον είναι αναμενόμενο να διαφοροποιηθούν απρόβλεπτα περισσότερες φορές;

2) Να προβλεφθεί δυνητικά η δυνατότητα κατασκευής, μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης ακινήτων με σκοπό την λειτουργία από το Αφεντάκειο Κληροδότημα Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων εντός Κιμώλου σε ιδιόκτητο ή μη οικοδόμημα εκτός του «Οίκου Περιθάλψεως».

3) Να προσδιοριστούν επωφελέστερα για την κιμωλιάτικη κοινωνία οι ευεργετούμενες από το Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου κατηγορίες πληθυσμού, οι οποίες βάσει των καταστατικών σκοπών θα δικαιούνται την παροχή των υπηρεσιών του υπό κρίση Ιδρύματος καλύπτοντας τις  μεγαλύτερες και πιο επείγουσες διαμορφωμένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

4) Να επαναδιατυπωθεί συντακτικά αρτιότερα και χωρίς αμφιβολίες η ουσιαστική προϋπόθεση της καταγωγής από την Κίμωλο όσων θα δύνανται να υπαχθούν στο προστατευτικό πλαίσιο λειτουργίας του Αφεντακείου Κληροδοτήματος αναφορικά με την εισαγωγή τους στον «Οίκο Περιθάλψεως» και την αξίωση παροχής ιατρικής φροντίδας προς αυτούς.

5)  Να προβλεφθεί επιπρόσθετα ότι τα ίδια δικαιώματα με τους εκ καταγωγής Κιμωλίους, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκαν έχουν και οι σύζυγοί τους. Επίσης, δίκαιο και εύλογο είναι να συμπεριληφθούν στους εν δυνάμει προστατευόμενους στις δομές κοινωνικής προσφοράς του Αφεντακείου Κληροδοτήματος και οι χρόνια συστηματικά διαμένοντες για οποιονδήποτε λόγο στην Κίμωλο ανεξαρτήτως της βιολογικής καταγωγής τους. 

6) Να προσδιοριστεί ότι το προσφερόμενο έργο του Αφεντακείου Κληροδοτήματος και όχι μόνο η παροχή ιατρικής φροντίδας βασίζεται στις εκάστοτε ανάγκες και τις κατευθυντήριες υποδείξεις του Δήμου Κιμώλου και στην ακραία περίπτωση που ο Δήμος Κιμώλου εκλείψει, αυτός υποκαθίσταται από την τοπική Κοινότητα της Νήσου Κιμώλου, όποια μορφή και αν αυτή λάβει νομικά και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθίσταται ο Δήμος Κιμώλου από φορείς της ευρύτερης περιοχής.  

7) Να προβλεφθεί και η δυνατότητα κατ’ οίκον παροχής φροντίδας στους έχοντες ανάγκη ανεξαρτήτου ηλικίας, στους γέροντες, στους απόρους και σε όσους είναι ανίκανοι προς εργασία.
8] Εκτός από την μακροχρόνια εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων να προβλεφθεί η μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων, η κατασκευή οικοδομημάτων,  η αντιπαροχή, η ανταλλαγή και άλλες σύγχρονες και ευέλικτες μορφές συμβάσεων. Εκτός αυτών να επιτραπεί η επισκευή, διαμόρφωση, ανακαίνιση και επέκταση των κύριων, ειδικών και βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, δραστηριότητα που περιλαμβάνει πρώτιστα την ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών των παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων κάθε μορφής και χρήσης στην Κίμωλο με προοπτική γενικότερης διαμόρφωσης και του περιβάλλοντος χώρου με συνοδά έργα όπως ενδεικτικά με την ανάπλαση χώρων, την διάνοιξη δρόμων ή την περίφραξη και διαμόρφωση των γεωτεμαχίων με τη θεμελίωση αχυρώνων ή άλλων κατασκευών. 

9) Να εισαχθεί η δυνατότητα συμμετοχής του Αφεντακείου Κληροδοτήματος σε συνεργατικά σχήματα με άλλους θεσμικούς φορείς και κληροδοτήματα της Νήσου Κιμώλου με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων. Επίσης, να γίνει μνεία στην δυνατότητα συνεργασίας, συμπόρευσης και στήριξης των θεμιτών καταστατικών σκοπών άλλων κληροδοτημάτων ή ομάδων περιουσίας που έχουν συσταθεί προς όφελος και για λογαριασμό τομέων των κοινωνικών δραστηριοτήτων της Κιμώλου ιδίως στο ενδεχόμενο που τα αδελφά αυτά κληροδοτήματα βρίσκονται αντιμέτωπα με οικονομικά ή άλλα προβλήματα.    

10) Να διαγραφεί από την προώθηση και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας η αδικαιολόγητη προνομιακή και εμφατική προώθηση των φυσικών και βιολογικών επιστημών από το υπόλοιπο επιστημονικό πεδίο καθώς δεν υφίσταται δικαιολογητικός λόγος της διακριτικής ή διάφορης αντιμετώπισης αυτών. Αντίθετα να δοθεί έμφαση στην πρoώθηση και επιβοήθηση της επιστημονικής έρευνας και στην προαγωγή και διάδοση της γνώσης, με την παράλληλη δημιουργία υποδομών πολιτιστικής βιομηχανίας και την οικοδόμηση συνεδριακού κέντρου ως χώρου φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων και παραγωγής ή διδασκαλίας της επιστημονικής γνώσης. 

11) Να υιοθετηθούν παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση πράσινων υποδομών που οδηγούν στην εξοικονόμηση ενέργειας με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης (ιδιοκατανάλωση) του Ιδρύματος.

12)  Να προβλεφθεί η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση του πάσης φύσεως εξοπλισμού που κριθεί απαραίτητος για την ευόδωση των προαναφερόμενων σκοπών.
Το παρόν ψήφισμα υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Κιμώλου για το μέλλον του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, καθώς εκφράζει το σύνολο των συμμετεχόντων και ως εκ τούτου αποτελεί την δημοκρατική επιταγή όλων των Κιμωλίων που αξιώνει τον σεβασμό κάθε φορέα που θεσμικά υφίσταται προς όφελος και για λογαριασμό της Κιμώλου και των πολιτών της. Με την επιφύλαξη να προταθούν προς επεξεργασία και διαλεκτική συζήτηση και άλλοι συμπληρωματικοί σκοποί, ιδίως για το ζήτημα της προβλεπόμενης παρωχημένης αρχής της ισοβιότητας των μελών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, το παρόν ψήφισμα αποστέλλεται στη Διοίκηση του υπό κρίση Ιδρύματος με την παράκληση να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων και όχι να τις αντιμετωπίζουμε αναλόγως με το εάν μας βολεύουν ή όχι!

Κίμωλος, 27 Φεβρουαρίου 2020
Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Κιμώλου 

Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Βεντούρης"

"Η Δημοτική μας Παράταξη", επισημαίνει καταλήγοντας στην επιστολή του ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δήμου Κιμώλου, Ιωάννης Μ. Βεντούρης, "με την επωνυμία Κίμωλος – Νέα Πορεία Εμπρός ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το ως άνω ψήφισμα, το οποίο επικροτεί ως προϊόν δημοκρατικής συναίνεσης και γόνιμου διαλόγου και αξιώνει να γίνουν παραχρήμα οι αναγκαίες σημαντικές μεταβολές στην κατατεθειμένη προς εκδίκαση στο Δικαστήριο με ΓΑΚ 1239/2018 και ΕΑΚ 243/2018 ελλιπή και προβληματική Αίτηση Τροποποίησης των Καταστατικών Σκοπών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου, προκειμένου να γίνει πλήρως σεβαστή η βασική επιθυμία του μεγάλου μας ευεργέτη Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη και να περιληφθούν στο κείμενο της Αίτησης Τροποποίησης οι σημαντικές ομόφωνες αποφάσεις των μελών της τοπικής μας κοινωνίας που αποτελούν καταστάλαγμα γνώσης των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών που επικρατούν στην ιδιαίτερη μας πατρίδα, την Κίμωλο. Στην αντίθετη περίπτωση η προς εκδίκαση αίτηση τροποποίησης των καταστατικών σκοπών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου πρέπει να απορριφθεί διότι αποτελεί ευθεία παραβίαση, νόθευση και παραγκωνισμό  της βούλησης του εθνικού μας ευεργέτη Γεωργίου Οικονόμου Αφεντάκη και ανίερη προσπάθεια λαϊκίστικης καταστρατήγησης και κοροϊδίας όλων των πολιτών της Κιμώλου που με δημοκρατική ευαισθησία και υπευθυνότητα έχουν καταλήξει ήδη ΟΜΟΦΩΝΑ στο ως άνω ψήφισμα και ενώ δικαίως  περιμένουν άλλα η Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου προωθεί άλλα."

Δείτε ολόκληρη την επιστολή ΕΔΩ

Newsroom Cyclades Voice

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 121


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.