Κοινό Τηνίων - Ερώτηση σχετικά με εργασίες ανέγερσης beach bar στην παραλία Λαούτι - Αγ. Κυριακή

Δημοσίευση: 21.05.2021, 19:29
Τελευταία Ενημέρωση: 21.05.2021, 19:54

Ερώτηση σχετικά με εργασίες ανέγερσης beach bar στην παραλία Λαούτι - Αγ. Κυριακή, υπέβαλε προς το Δήμο Τήνου και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος, για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Κοινό Τηνίων ο δημοτικός σύμβουλος, Ευάγγελος Μπακτής.
(Φωτογραφία αρχείου Cyclades Voice)

Είχε προηγηθεί τον περασμένο Απρίλιο αναφορά επί του θέματος τόσο προς την Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων, όσο και προς το Δήμο Τήνου, το Τμήμα Δόμησης, το Λιμεναρχείο Τήνου και το Αστυνομικό Τμήμα Τήνου.

Η ερώτηση του δημοτικού συμβούλου, Ευάγγελου Μπακτή, εστάλη προς: Δήμο Τήνου, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος και κοινοποιήθηκε προς: Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων, Αστυνομικό Τμήμα Τήνου, Λιμεναρχείο Τήνου, Υπουργείο Οικονομικών.

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

"ΘΕΜΑ: Ερώτηση σχετικά με εργασίες ανέγερσης beach bar στην παραλία Λαούτι - Αγ. Κυριακή

ΣΧΕΤ: 1. Η με αρ. πρωτ. 3539/297/12-04-2021 αναφορά της δημοτικής μας κίνησης
           2. Η με αρ. πρωτ. 4027/297/23-04-2021 απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος
           3. Ο Ν. 2971/2001 "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
           4. Η Υπ. Απόφαση 47458 ΕΞ 2020 
           5. Η υπ. αρ. 2613/16 απόφαση ΣτΕ "Αρμοδιότητα πολεοδομικής αδειοδότησης κατασκευών εντός αιγιαλού και της θάλασσας"

Έπειτα από συσσωρευμένα παράπονα και καταγγελίες δημοτών και κατοίκων Τήνου για τις εργασίες ανέγερσης beach bar στην παραλία Λαούτι - Αγ. Κυριακή, επανερχόμαστε στο θέμα της νομιμότητας των κατασκευών εντός παραχωρημένων χώρων στις παραλίες.

Αρχικά, αναφέρουμε ότι η μοναδική υπηρεσία η οποία απάντησε στην αρχική μας αναφορά ήταν η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Τήνου η οποία δήλωσε αναρμόδια, ενώ η Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων, το Αστυνομικό Τμήμα Τήνου και το Λιμεναρχείο Τήνου, δεν έχουν απαντήσει ακόμη, πάνω από έναν μήνα μετά την αναφορά μας.

Γνωρίζουμε από τον νόμο ότι οι πολεοδομικές αρχές δεν έχουν αρμοδιότητα για την χορήγηση αδειών για την εκτέλεση εργασιών που βρίσκονται στον αιγιαλό, την παραλία κλπ. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 45458 ΕΞ 2020, "οι Δήμοι, μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες προκειμένου να φροντίσουν για τη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία". Αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ίδιας ΚΥΑ, την ίδια υποχρέωση έχουν και οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές. Κάτι αντίστοιχο αναφέρει και η υπ. αρ. 2613/16 απόφαση ΣτΕ, "η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής δεν είχε μεν υποχρέωση να εκδώσει την αιτηθείσα άδεια, βάσει της υποβληθείσας αιτήσεως, όφειλε, όμως, να διαβιβάσει την αίτηση αυτή και τα συνοδεύοντα στοιχεία στο αρμόδιο για την αδειοδότηση, κατά τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όργανο".

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΚΥΑ 45458 ΕΞ 2020, το μέγιστο εμβαδόν αρθρωτού ξυλινού δαπέδου που αναφέρεται είναι 15τ.μ. ενώ σύμφωνα με το άρθρο 12 της ίδιας ΚΥΑ, οι υπερού στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ" το οποίο αναφέρει ενδεικτικά:

1. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού - παραλίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής
2. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης πλάτους μέχρι 0.80μ
3. Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, εμπήξεις - πακτώσεις κλπ.) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται  χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στην άμμο σε αναμονή της επόμενης περιόδου.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 15 της ίδιας ΚΥΑ, η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο αν ο δικαιούχος παραχώρησης παραβιάζει διατάξεις του νόμου ή όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε σχετικά:

1. Ποια είναι τα εντεταλμένα όργανα του Δήμου Τήνου τα οποία έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την Κτηματική Υπηρεσία όταν διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις;
2. Υπήρξε κάποια ενέργεια εκ μέρους του Δήμου Τήνου για ενημέρωση της Κτηματικής Υπηρεσίας, μετά την αναφορά της Δημοτικής μας Κίνησης;
3. Έγινε τελικά έως σήμερα κάποιος έλεγχος των εν λόγω εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος ή από κάποια άλλη υπηρεσία του Δήμου Τήνου;
4. Αν ναι, διαπιστώθηκαν παραβάσεις και υποβλήθηκαν κυρώσεις;
5. Ποιες θα είναι οι ενέργειες του Δήμου Τήνου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος;

Ευχαριστούμε.

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Κοινό Τηνίων
Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Ευάγγελος Μπακτής "

Newsroom Cyclades Voice

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΠαρακαλώ γράψτε το νούμερο που βλέπετε παρακάτω στο πεδίο 87


Το μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.