Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη

Δημοσίευση: 15.07.2017, 19:37
Τελευταία Ενημέρωση: 15.07.2017, 19:46

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουλίου και ώρα 11:30 με τηλεδιάσκεψη δυνάμει του άρθρου 6 παρ.9 του ν.4071/2012, στο Κατάστημα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στο Κατάστημα της Περιφέρειας στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1) με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη...
Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου και έπαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς (Φωτογραφία: Cyclades Voice)
Bookmark and Share

ΘΕΜΑ 1ο: 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ
Δωδεκανήσου
Εισηγητής:Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου
& Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 2ο : 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος &Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Κυκλάδων
Εισηγήτρια: Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταμένη Τμήματος Π/Υ, Δημοσιονομικών Αναφορών και
Οικονομικής Διαχείρισης Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός εκπροσώπων στην ετήσια Γενική Συνέλευση Εταιριών
της ΠΝΑι.
Εισηγητής : Γιώργος Χατζημάρκος
ΘΕΜΑ 4ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο κατασκευής του
έργου: Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί Ε.Ο. Ρόδου -
Λίνδου.
Εισηγητής: Μανώλης Μαριάς
ΘΕΜΑ 5ο : Ανανέωση της σύμβασης μεταξύ ΠΝΑι και Πρεσβείας της
Γαλλίας για το κτίριο του Γαλλικού Καταλύματος στην οδό
Ιπποτών στη Ρόδο.
Εισηγητής: Μαριέττα Παπαβασιλείου
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Χάλκης για το
έργο "Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας & Διάθεσής Λυμάτων
(ΕΕΛ) Δήμου Χάλκης Νομού Δωδεκανήσου"
Εισηγητής: Γιάννης Φλεβάρης
ΠΡΟΣ: 1. Τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Όπως ο πίνακας αποδεκτών
2
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση οικονομικού απολογισμού ΠΝΑι των ετών 2015 και
2016.
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και
του Δήμου Ρόδου για το έργο «Έργα βελτίωσης αθλητικών
εγκαταστάσεων Απολλώνων»
Εισηγητής : Νίκος Νικολής
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και
του Δήμου Λέρου για το έργο «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών
στα Άλιντα νήσου Λέρου»
Εισηγητής : Γιώργος Χατζημάρκος
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της ΠΝΑι για το έργο
«Φωτιστική ανάδειξη της Ακρόπολης Λίνδου»
Εισηγητής: Νίκος Καραμάριτης
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑ
και του Δήμου Άνδρου για το έργο Κατασκευή Παιδικών Χαρών
Δήμου Άνδρου’ και Ακύρωση της με αριθμό 42/15-05-2017
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Έγκρισης ΠΣ
μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Άνδρου για το έργο Κατασκευή
Παιδικών Χαρών Δήμου Άνδρου’’
Εισηγητής: Δημήτρης Λοτσάρης
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κάσου για το έργο
"Συντήρηση - βελτίωσης Οδικού Δικτύου Κάσου"
Εισηγητής: Γιάννης Μηνατσής
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Νοτίου Αιγαίου και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου για
το έργο "Επιστημονική και Τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας"
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λειψών για το έργο
"Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Λειψών
Νομού Δωδεκανήσου"
Εισηγητής: Γιάννης Θεμέλαρος
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση Σύναψης Νέας Προγραμματικής Σύμβασης για το 2017
μεταξύ της ΠΝΑΙ της ΠΕΔΝΑ και του Περιφερειακού Φυτωρίου
Ν. Αιγαίου που αφορούν " Έργα και Ενέργειες Προστασίας και
Βελτίωσης του Φυσικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξης του
Πρωτογενούς Τομέα και Γαστρονομίας"
Εισηγητής: Μιχάλης Μπαριανάκης
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση νέου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Ιεράς Μητροπόλεως
Λέρου-Καλύμνου-Αστυπάλαιας και της ΠΝΑι για το έργο
«Στεγάνωση οροφής εκκλησίας του Χριστού στην Πόθια
Καλύμνου» και ακύρωση της αριθ. 119/2016 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγητής : Γιάννης Θεμέλαρος
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δωδεκανήσου μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΚΕΚ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ και
ΠΕΔΝΑ για το έτος 2017-2018.
Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη
ΘΕΜΑ 18ο : Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στη Ρόδο, επί της οδού
Δαμασκηνού 102, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο
ΚΕΚ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ για την εγκατάσταση
πιστοποιημένης δομής.
Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάτμου για το έργο
"Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας
Πάτμου"
Εισηγητής: Μανώλης Μαριάς
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάτμου για το έργο
«Διαμόρφωση κόμβου έμπροσθεν λιμένα Πάτμου»
Εισηγητής: Μανώλης Μαριάς
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση τροποποίησης προγραμματικών/διαβαθμιδικών
συμβάσεων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με την χορήγηση
παράτασης ως προς τον χρόνο ισχύος αυτών :
-Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι
και του Δήμου Αγαθονησίου για το έργο «Συντηρήσεις-επισκευές
σχολικών κτιρίων» ως προς το άρθρο 3 : Ισχύς-Διάρκεια-
Χρονοδιάγραμμα.
-Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι
και του Δήμου Αστυπάλαιας για το έργο «Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών
κτιρίων» ως προς το άρθρο 3 : Ισχύς-Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα.
-Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι
και του Δήμου Λειψών για το έργο «Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών
κτιρίων» ως προς το άρθρο 3 : Ισχύς-Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα.
-Έγκριση τροποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι
και του Δήμου Τήλου για το έργο «Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών
κτιρίων» ως προς το άρθρο 3 : Ισχύς-Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα.
-Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι
και του Δήμου Κω για το έργο «Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών
κτιρίων» ως προς το άρθρο 3 : Ισχύς-Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα.
-Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι
και της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ) ΑΕ για το έργο
«Παροχή στους μικρούς Δήμους του νομού Δωδεκανήσου,
Υπηρεσιών Πληροφόρησης καθώς και Τεχνικής Υποστήριξης για την
προετοιμασία, την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων και δράσεων
στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπών Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων», ως προς το άρθρο 4 : Ισχύς και διάρκεια
-Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της
ΠΝΑι για το έργο «Μεταφορά Πόσιμου νερού στα άνυδρα νησιά της
Δωδεκανήσου» ως προς το άρθρο 1: Χρόνος παράτασης.
-Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑ και
του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την εκπόνησ η της μελέτης
Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δημήτριος Βικέλας
Κλειστή Αίθουσα Β
-Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ &
ΑΘ (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων) της ΠΝΑ και του Δήμου
Μυκόνου για την Συντήρηση και Βελτίωση Υποδομών
Αρχαιολογικών Εκθέσεων στις νήσους Δήλο και Μύκονο.
-Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑ και του
Δήμου Άνδρου για το έργο Ηλεκτροφωτισμός Δρόμου και Αυλειου
Χώρου ΙΜ Παναχράντου. Η τροποποίηση αφορά στην παράταση
ισχύος της Π.Σ προκειμένου να τακτοποιηθεί το Οικονομικό
Αντικείμενο. Το Φυσικό Αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί.
Εισηγητές:
-Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου & Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου
-Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 22ο : Ορισμός εκπροσώπου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 242
του Ν.4281/2014
Εισηγητής: Θωμάς Σωτρίλλης
ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου
Περιφερειακού Συμβουλίου.

Newsroom Cyclades Voice

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΤο μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.