Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών με την αμεσότητα και την εγκυρότητα της Naxos News

Δημοσίευση: 07.11.2010, 00:00
Τελευταία Ενημέρωση: 19.04.2011, 22:25

Πληροφορηθείτε πρώτοι από τη Naxos News τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το πρώτο αποτέλεσμα ήρθε από τη Βίβλο και ακολούθησε το Γλινάδο. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δίνει το εκλογικό κέντρο του Μανόλη Μαργαρίτη, λαμβάνουν: Μαράκης: 43,56% (5.686 ψήφοι), Μαργαρίτης: 44,45% (5.801 ψήφοι), Ψαρρά: 7,19% (939), Κίζη: 3,95% (516) Υπογραμμίζουμε, ότι τα αποτελέσματα είναι από πληροφορίες και δεν είναι τα επίσημα, τα οποία θα δοθούν από το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δίνει το εκλογικό κέντρο του Νίκου Μαράκη, τα ποσοστά έχουν ως εξής: Μαράκης: 44,42% (4.695), Μαργαρίτης: 43,06% (4.608), Ψαρρά: 8,26% (873), Κίζη: 3,73% (394). Το τελευταίο αποτέλεσμα καταχωρήθηκε στις 2:00 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
Bookmark and Share

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΑΞΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΔΟΝΟΥΣΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

ΝΑΞΟΣΑΠΕΡΑΘΟΥ
152 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      
Ψήφισαν:      Άκυρα:      Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
48 115 12 14


153 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα: 8      Λευκά: 1
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
54 131 12 11

154  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:       Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

3
0                                        163                                    10                                     11

155 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:     Λευκά:
Έλαβαν:

ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
36 98 18 31

156 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:        Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
66 105

ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ
157 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:      Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

158 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:        Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
171 58 3 8


ΔΑΝΑΚΟΣ
159 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:128      Άκυρα:        Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
56 62 6 4

ΚΕΡΑΜΩΤΗ
160 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ:
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:      Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
76 38 0 0

ΚΟΡΩΝΙΔΑ
161 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:       Λευκά:
 Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
100 42 50 5

162 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα: 2      Λευκά: 2
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
131 32 38 4


ΚΟΡΩΝΟΣ
163 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:      Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
127 82

164 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:

Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
126 49


165 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:     Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
134 76

ΜΕΣΗ
166 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:       Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
74 36 32 2

ΜΟΝΗ
167 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:       Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
69 117


168 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:      Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

ΣΚΑΔΟ
169 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:       Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
23                                     50                                       67                              4     

ΦΙΛΟΤΙ
170 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:        Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
96 108


171 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:     Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
78 97

172 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:       Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
 
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
108                                   74                                         16                                     2

173 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:        Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ 
106                                         131                                    12                                        6

174 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:        Λευκά:
Έλαβαν:

ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
105 127 9 2

175 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:        Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ      ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ        ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ        ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
112 63 24 3

176 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:234      Άκυρα:3       Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
84 109 36 2


ΧΑΛΚΙ
177 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:         Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
173 55

178 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΟΥ          
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:        Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
97 67 4 8


ΝΑΞΟΣ
181 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:        Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
94 151


182 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:      Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
86 169 16 34


183 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα: 7        Λευκά: 5
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
90 147 22 26


184 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα: 10        Λευκά: 3
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
90 131 27 14

185 ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:      Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
99 160 27 36


186 ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:      Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
111 157 26 19


187 ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα: 4      Λευκά:  8
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
127 131 20 37

188 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:269      Άκυρα:      Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
92 120 21 22

189 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:         Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

102 152 19 29

190 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:          Λευκά: 8
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
101 138 21 29

191 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:      Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
59 81

192 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα: 13            Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
110 157 32 36

ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ
193 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:           Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
219 124 75 0


194 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:        Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
161 151 51 4

ΒΙΒΛΟΣ
195 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:           Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
122 108 4 10

196 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:           Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
131 119 18 4

ΓΑΛΑΝΑΔΟ
197 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:          Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
88 160

ΓΑΛΗΝΗ
198 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:       Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

89 81 13 2

ΓΛΙΝΑΔΟ
199 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:         Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

129 131

200 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:       Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
86 133 3 1

ΕΓΓΑΡΕΣ
201 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΓΑΡΩΝ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:         Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
37 110 0 0

ΚΙΝΙΔΑΡΟΣ
202 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα: 8        Λευκά: 11
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
 
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ       ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ          ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
127 174 26 11


ΜΕΛΑΝΕΣ
203 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα: 8     Λευκά: 1
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
126 92 10 6

204 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:        Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
121 137

ΠΟΤΑΜΙΑ
205 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα: 2       Λευκά: 7
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

146 62 5 4

ΣΑΓΚΡΙ
206 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:      Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
91 53 26 5

207 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:           Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
159 44 17 10

ΔΟΝΟΥΣΑ
151 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Τ.ΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:          Λευκά: 2
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
54 44 5 1
 

 ΗΡΑΚΛΕΙΑ
179 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:        Λευκά: 5
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
55 34 1 0
 

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
180 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ

Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν: 217      Άκυρα:       Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑS
71 111 33
 

 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ
181 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
Εγγεγραμμένοι:      Ψήφισαν:      Άκυρα:         Λευκά:
Έλαβαν:
ΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΙΖΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΚΛΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
83 65 3 0
Δείτε επίσης

Κατηγορίες

Εισάγετε το σχόλιό σας

Όνοματεπώνυμο


E-mail:


Κείμενο
0 από 1500 χαρακτήρεςΤο μήνυμα σας ΔΕΝ θα δημοσιευτεί εάν:
  • Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, χυδαία,
    προσβλητικά ή ανάρμοστα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχόλια.
  • Παραβιάζει το νόμο ή υποκινεί ανθρώπους να διαπράξουν κάποιο έγκλημα.
  • Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιέχει στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν δικαστικές διαδικασίες.
  • Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
  • Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).
  • Δεν είναι σχετικό με το συγκεκριμένο Debate.
Δεν δημοσιεύονται σχόλια γραμμένα σε greeklish ή/και κεφαλαία.